Servicegaranti för bygglov

Publicerad: 02 oktober 2023
Sunne kommun inför servicegaranti för bygglov från och med 1 oktober. Den gäller förutsatt att kunden lämnar in en komplett ansökan. Inom fyra veckor ska kunden få ett beslut, annars lämnas 25 procent i rabatt.

– Vi har fått kritik för att bygglovsprocessen tagit för lång tid. Vi vill säkra god service så det känns fantastiskt att vi äntligen kan presentera den här servicegarantin, säger Helena Andersson, enhetschef för miljö- och byggenheten.

Miljö- och byggenheten koncentrerar nu de administrativa uppgifterna till ytterligare en administratör för att kunna införa garantin. Det ger bygglovsingenjörerna mer tid för rådgivning, granskning och bedömning.

Det här gäller för servicegarantin

De ansökningar som omfattas av servicegarantin behöver vara kompletta, där alla nödvändiga handlingar lämnats in. Ärendet ska heller inte kräva grannhöranden, remissutskick, kontrollansvarig eller tekniskt samråd.

Om alla handlingar är på plats och kommunen inte levererar inom de fyra veckorna får kunden rabatt på bygglovet.

– Då sätter vi ner avgiften med 25 procent. Vi vill underlätta och göra det enklare för den som söker att planera sitt bygge. Ger vi inte besked i tid får kunden alltså en ekonomisk kompensation.

Undantas under juni, juli och augusti

Inför somrarna och under semestertider är det många som ansöker om bygglov, vilket kan innebära längre handläggningstider. Servicegarantin undantas därför under månaderna juni, juli och augusti.

– Behöver du bygglov innan sommaren rekommenderar vi att du är ute i god tid.

Hittills i år har Sunne kommun fått in lika många förhandsbesked som under hela 2022.

– Det innebär att många avvaktar byggnation, men planerar att genomföra det inom ett par år vilket är glädjande. Många kommuner har sett en kraftig nergång.

Plan- och bygglagen säger att nämnden ska meddela sitt beslut senast inom tio veckor ifall en ansökan är komplett. Miljö- och byggenheten i Sunne kommun tar med sin servicegaranti ett stort steg för att förenkla och förbättra för kunderna.

Bygga, bo och miljö