Upphandling ska bli en positiv kraft

Publicerad: 02 februari 2024
På senaste Mötesplats näringsliv stod offentliga affärer och upphandling på agendan. Sunne kommun vill få upphandling att bli en positiv kraft.

Rebecca Lundaby, upphandlare, David Gillberg, Helmia, Niclas 
Jansson, vd Sunne fastighets AB och Malin Jakobsson, Helmia,
pratar upphandling på Mötesplats näringsliv.

 

Förståelsen för offentlig upphandling behöver öka.

– Vår egen beställarkompetens ska vässas så att vi kan förenkla för företagen. En utbildning för våra beställare är under planering, säger Petra Svedberg, kommunchef.

Gratis affärscoaching erbjuds

Sunne kommun erbjuder nu företagen i Sunne att vid tre tillfällen utan kostnad träffa affärscoachen Fredrik Tamm – för att de ska få redskap för att både hitta affärer och själva bli hittade. 20 februari kommer Fredrik Tamm till Sunne för att ge sina bästa tips och trix.

– För oss är det otroligt viktigt att jobba med den här frågan. Kontakten med företagarna är helt avgörande för att vi ska få kunskap om hur vi kan förenkla. Vi tittar nu på exempel som fungerat dåligt för att lära, säger Petra Svedberg.

Bli bättre på dialog

Det finns regelverk och grundläggande upphandlingsprinciper att förhålla sig till. Bland annat lagen om offentlig upphandling (LoU) som styr hur offentlig sektor kan köpa in varor och tjänster.

– Kravställningen är svårast och vi behöver bli bättre på att i dialog med näringslivet ta reda på vilka lösningar som finns under tiden vi gör förfrågningsunderlaget, säger Rebecca Lundaby, upphandlare i Sunne kommun.

Hon bjuder in företagen att ta kontakt om det finns frågor kring upphandling generellt. I en pågående upphandling däremot måste alla frågor ställas i e-avrop så att alla anbudslämnare får samma information.

Ömsesidigt förhållande

Innan Niclas Jansson började som vd på Sunne fastighets AB för tre år sedan tyckte han inte att det var jättekul med upphandlingar.

– Nu har jag en annan bild. Det gäller att som beställare vara tydlig med vad man vill ha och inte ställa högre krav än det man verkligen behöver. Det är viktigt att prata med potentiella partners för att veta vad vi kan kravställa. Upphandling är ett ömsesidigt förhållande och det är viktigt att vi bygger en bra relation och kommer närmare våra entreprenörer.

Gå ihop och samarbeta

Sunne Byggnads och WeBK träffades på ett upphandlingsmöte och kom efter det på att de kunde gå ihop och lägga anbud på renoveringen av Brogården.

– Vi känner varandra sedan tidigare och litar på varandra till 100 procent. Vi tog hjälp av en jurist för att gå igenom alla ska-krav och förhållandet mellan oss som företag. Vi är jätteglada för att vi vann upphandlingen, säger Hege Carling, Sunne Byggnads.

Rådet hon ger till andra företag är att låna kapacitet av någon annan om ditt företag inte själv når upp till kraven, att vara ute i god tid och att ställa frågor under anbudstiden för att räta ut eventuella frågetecken.

 

Jobb och företagande