Företagsklimatet tar kliv tillbaka i Sunne

Publicerad: 23 maj 2023
2022 hade Sunne kommun vänt trenden och företagarna var allt mer positiva, enligt Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning av företagsklimatet. I år visar resultatet, av hur företagen upplever att det är att driva företag i kommunen, ett tapp vad gäller det sammanfattande omdömet – från 3,8 till 3,4 procent.
Sunne kommun ska nu gå på djupet med resultatet av årets näringslivsundersökning i dialog med företagen och Svenskt Näringsliv.

Sverigesnittet ligger på 3,5 av totalt 6,0.

Framför allt tappar Sunne på politikers attityder, dialogen med beslutsfattarna och information till företagen. Upphandling har gått ner med 0,4 till det låga betyget 2,3. Lågt betyg ger företagen sedan tidigare även till väg-, tåg och flygförbindelser och tillgång på relevant kompetens.

Gå på djupet 

– Jag är väldigt överraskad av resultatet. Vi jobbar hårt för att förenkla för företagen, vi har lyssnat på behov, åtgärdat och stämt av. Vi jobbar långsiktigt och har en hög målsättning. Nu får vi gå på djupet för att se vad det här handlar om, säger Per Branzén, samhällsbyggnadschef i Sunne kommun.

I de öppna svaren får kollektivtrafiken skarp kritik för inställda tågavgångar och tåg-, buss-, och flygförbindelser generellt. Vikten av att attrahera kvalificerad arbetskraft lyfts fram som mycket viktigt.

Ifjol liksom i år får trygghet, bredband och mobilnät högst betyg. Högt hamnar också allmänhetens attityder.

Driva rätt frågor tillsammans

115 företag har svarat på enkäten, en svarsfrekvens på 59 procent. 13 ger dåligt betyg, 6 ger inte helt godtagbart betyg, 29 ger godtagbart betyg, 29 ger bra betyg, 14 ger mycket bra betyg, 5 ger utmärkt betyg, 3 vet ej.

– Vi ska nu bjuda in företagen till mer dialog. Jag önskar att alla företag och organisationer i Sunne möter upp så att vi driver rätt frågor tillsammans. Vi vet att det tar tid att vända skutan, men det här resultatet känns oroväckande! Vi har fått helt andra signaler från organisationen Företagarna.

Tar tid bygga förtroende

Svenskt Näringsliv ska analysera resultatet tillsammans med kommunens företrädare.

– Vi kan konstatera att kommunen hade en uppgång i flertalet betyg förra mätningen, men har tagit några kliv tillbaka i år. Sunne har ju tidigare haft väldigt bra företagsklimat och det är svårt att hålla sig kvar på toppen. En förändring åt fel håll går ganska snabbt och att bygga upp förtroendet igen tar tid, säger Anna Hedberg, regionchef Svenskt Näringsliv Värmland.

Rankingen för 2023 års företagsklimat presenteras 21 september.

Fakta lokalt företagsklimat och enkäten

  • Företagsklimat är summan av de institutioner, attityder, regler och kunskaper som möter företagaren i vardagen.
  • Sedan 2001 har Svenskt Näringsliv undersökt det lokala företagsklimatet.
  • Enkäten genomfördes mellan 1 januari och 31 mars 2023 av Ipsos på Svenskt Näringslivs uppdrag.
  • Totalt svarade 32 400 företag i landet på årets enkät. Svarsfrekvensen bland företag i riket var 44 procent, i Sunne svarade 59 procent.
Jobb och företagande