Medborgarundersökning i Sunne kommun

Publicerad: 01 september 2023
Ett slumpmässigt urval av Sunnebor i olika åldrar (från 18 år) har i dagarna fått SCB:s medborgarundersökning skickad hem till sig. Frågorna handlar bland annat om kommunen som en plats att leva på och om kommunens service. Det är betydelsefullt att du som fått enkäten svarar så att vi får reda på vad du tycker om Sunne kommun. Både det som fungerar bra och mindre bra.

Genom att svara på undersökningen har du möjlighet att påverka utvecklingen i kommunen. Vi säger tack på förhand! Svaren hjälper oss att göra rätt saker. 

Du som fått enkäten hittar all information i det hemskickade brevet.
I årets omgång deltar 162 kommuner.

Aktuellt