Starkt flyttnetto i Sunne

Publicerad: 27 februari 2023
Sunne har ett starkt flyttnetto gentemot andra länder i EU. Rent demografiskt är det en stor händelse och en tydlig förändring. Statisticons analys av befolkningsutvecklingen visar att något är i görningen i Sunne.

Sunne har positiva flyttnetton både utrikes och inrikes och det finns goda förutsättningar för kommunen att fortsätta växa. Det visar den analys som Statisticon* gör utifrån befolkningsstatistiken.

Indikerar bärkraft i Sunne

– Det var längesedan vi såg så här höga nivåer för utrikes flyttnettot och det indikerar en bärkraft i kommunen. Sunne har sannolikt en fortsatt positiv befolkningsutveckling kommande åren. Det är otroligt viktigt för att balansera en annars åldrande befolkning, säger Mats Forsberg, VD på Statisticon.

En stor utmaning för många kommuner utanför storstadsområdena är just en åldrande befolkning.

– I Sunne är det tydligt att något är i görningen. Siffrorna vi ser är ett uttryck för att Sunne har dragningskraft. Det är en realitet att kommuner som ligger längre bort från större arbetsmarknader har en åldersstruktur som tippar över mot äldre. Det behövs åtgärder som kompenserar för det.

Starkt flyttnetto

Sunne har ett starkt flyttnetto gentemot andra platser i EU.

– Rent demografiskt är det en stor händelse och en tydlig nivåförändring. Utrikesskjutsen är en trolig pandemieffekt och det gäller att synas och märkas som ett alternativ att flytta till.

2015-2016 flyttade många flyktingar till Sunne. Efter flyktingvågen flyttade många av dem till större städer.

De positiva netton vi ser för Sunne nu är inte längre flyktingdrivna. Något håller på att förändras.

– Inrikes kommer de flesta inflyttarna från Stockholm eller närliggande kommuner som Kil och Hagfors. Den största gruppen inflyttare är barnfamiljer som bär med sig skattekraft.

Möta nya behov

Barnfamiljerna är en viktig grupp för kommunen, inte minst för den demografiska balansen. De som flyttar in har olika behov så en effektiv bostadsförsörjning blir viktig för Sunne.

– Vi ser början på en positiv trend. Människor bjuder upp Sunne till dans och det ökar efterfrågan på bostäder, pendlingsmöjligheter och utbud. Sunne behöver delta i dansen för att behålla dem som flyttar in, möta deras behov och för att fortsätta vara attraktiva.

Sunnes kommunchef Petra Svedberg glädjer sig över statistiken.

– Det är fantastiskt roligt att få ett kvitto på att allt fler upptäcker att Sunne är en härlig plats att bo och leva på. Nu behöver vi kavla upp ärmarna ytterligare för att identifiera och möta behoven som de nyinflyttade har. I juli står nya bostadsrätter inflyttningsklara i centrum och vi behöver jobba för att få fram ännu fler alternativ för boenden, säger Petra Svedberg.

Sunne går mot strömmen

De färska siffrorna från Statistiska centralbyrån, SCB, för 2022 visar att antalet nyfödda minskade stort i Sverige jämfört med 2021. Så är inte fallet i Sunne.

”Sunne kommun gick mot strömmen. Där föddes det något fler barn under 2022 än året före”, skriver SCB i ett pressmeddelande.

Folkmängden i Sunne 2022 är 13 418, en ökning med 63 personer.

*Statisticon tillhandahåller kvalificerade tjänster inom statistik och datahantering. Resultaten används som underlag för beslutsfattare i samhället.

Bygga, bo och miljö