Risk för höga flöden i helgen

Publicerad: 02 november 2023
Det väntas stora regnmängder i helgen i kombination med snösmältning. Håll dig uppdaterad om väderläget på SMHIs webbplats.

Uppdatering 3/11: SMHI har nu tagit bort varningen för Sunnes område. Håll dig uppdaterad på det senaste väderläget på SMHIs webbplats.

Kom ihåg att räddningstjänsten har begränsade resurser. Med gemensamma insatser minskar vi risken för översvämning:

  • du som enskild fastighetsägare: rensa bort snö, is och löv från dagvattenbrunnar i anslutning till din fastighet.

  • du som bor utmed vattendrag: plocka bort inventarier i källarplan och täpp till golvbrunnar så inte vatten kan komma in bakvägen. Plocka bort lösa föremål i närheten av vattendraget. Om du har tillgång till en dränkpump - se över den så den är funktionsduglig.

Sunne kommun förebygger genom att rensa runt dagvattenbrunnar i centrum, kyrkbyarna och vid lågpunkter, samt gör annat förberedande arbete. Trafikverket rensar dagbrunnarna längs Storgatan.

Bygga, bo och miljö
Trafik och resor
Aktuellt