Brobygge i Sunne under 2025

Publicerad: 29 maj 2024
Sundsbron i Sunne renoveras under 2025. Byggtiden är planerad april-november. Trafikverket informerade om planerna för brorenoveringen på Mötesplats näringsliv i Sunne, 28 maj, genom Per Maxstad, broplanerare, och Robert Andersson, projektledare, vid Trafikverket i Karlstad.

Sundsbron byggdes 1951 och 2001 gjordes en omfattande renovering. En betongprovning 2014 visar att stödkonstruktionen är i bra skick och går att bygga vidare på. Mittendelen av bron ska däremot bytas ut och aluminumdäcket som gjordes på 1990-talet fungerar dåligt.

– Renoveringen är nödvändig och en vinst blir att vi kan öka till den högsta bärighetsklassen, BK4, säger Per Maxstad.

Dubbelriktad tillfällig bro

Trafikanalyser och projektering för en tillfällig bro under renoveringen ingår i Trafikverkets uppdrag. Sundsbron blir helt avstängd under byggtiden.

– Biltrafiken från Sundsbron blir anvisad till en 80 meter lång och dubbelriktad tillfällig bro, strax norr om Sundsbron. Bron klarar tung trafik, säger Per Maxstad.

Trafiken från den tillfälliga bron leds uppför Mejerigatan, från kajen nedanför ICA. Ut på Storgatan får trafiken endast svänga höger. I övrigt ska trafiksituationen störas så lite som möjligt.

– Det blir några meters omväg för trafiken. Eftersom det blir lite fler svängningar tar det naturligt ner hastigheten något. Vi bedömer att det inte ska innebära så mycket begränsningar för trafiken under byggtiden.

Gång- och cykeltrafiken diskuteras vidare

För gång- och cykeltrafiken diskuteras olika lösningar. Den får inte plats på den tillfälliga bron.

– Vi får informera och prata med skolorna, eftersom det är mycket viktigt med säkerheten.

Torvnäsbron i söder och Bryggarbron i norr finns att använda. Eventuellt kan extra skolbussar bli aktuellt.

– Vi är öppna för olika lösningar och pratar vidare om detta med Sunne kommun.

Den nya Sundsbron blir sig lik utseendemässigt efter renoveringen. Skillnaden blir ny belysning och att säkerhet höjs när gång- och cykelbanan avgränsas med staket.

Trafik och resor