Föreningslivet i Sunne får kunskap om stöd för utvecklingsinsatser

Publicerad: 15 maj 2023
Sunne kommun med samarbetspartners* arrangerar en föreningsträff på Strandviks Bygdegård i Lysvik, 23 maj. Föreningarna får lära sig mer om olika stöd som finns att söka för utvecklingsinsatser och tillfälle att dela erfarenheter.

Föreningsstödjare

– Vi har fått till oss att det kan vara som att manövrera i en djungel när det gäller ansökningar om projektmedel, sponsring, föreningsstöd och annat. Vi samlar därför ett helt gäng med företagsstödjare på Strandviks Bygdegård för att sprida kunskap om vilka olika möjligheter som finns för föreningar, säger Åsa Rolandsdotter Gertling, näringslivsutvecklare i Sunne kommun.

Kvällen handlar främst om olika former av finansiellt stöd, men berör också olika insatser för att exempelvis stärka en förenings organisation genom kompetenshöjning, utvecklande styrelsearbete med mera.

– Vi tror att det är till nytta för föreningar att utbyta erfarenheter oavsett föreningens inriktning och geografiska lokalisering. Sunne har ett brett föreningsliv som har stor betydelse för både invånare och besökare när det gäller utbudet av aktiviteter, bygemenskap och arrangemang av stora och små event.

Tid: Tisdag 23 maj kl. 18-20.

Plats: Strandvik Bygdegård (Strandvik 86, Lysvik) håller öppet från ca 17.30 och en stund efter mötets avslut för de som vill kika runt i de nyrenoverade lokalerna.

Karta

Vi bjuder på kvällsfika så föranmälan är obligatorisk senast 17 maj till e-postadress naringsliv@sunne.se

*Medverkande:

Event i Sunne – sponsring till event
RF Sisu – stöd till idrottsföreningar
Allmänna Arvsfonden – möjlig finansiär för insatser till målgruppen barn och unga och +65
Leader 7-sam – ny programperiod och ny förening
Fryksdalens Sparbank – samhällsnytta, sponsring
Sunne kommun – olika finansiella stöd/medfinansiering, nyttjanderättsavtal mm