Säker start för våra e-tjänster

Publicerad: 02 oktober 2023
För att skydda både användare och e-tjänster blir säker start av BankID, från och med 1 maj 2024, tvingande för samtliga myndigheter, företag och organisationer som använder BankID.

Syftet är att öka säkerheten, och till exempel försvåra för telefonbedrägerier. Det kommer även minska felaktig eller osäker användning och över lag ge en bättre kundupplevelse med enklare användning.

Säker start med BankID innebär att alla BankID-transaktioner, för alla e-tjänster, behöver startas med:

  • autostart när e-tjänst och BankID används i samma enhet
  • eller rörlig QR-kod när e-tjänst och Bankid används i olika enheter.

Säker start för Sunnes e-tjänster

De flesta e-tjänster som Sunne kommun erbjuder är försedda med säker start av BankID. Övriga e-tjänster kommer successivt att anpassas tills kravet på säker start träder i kraft 1 maj 2024.