Handeln i Sunne går bra

Publicerad: 12 september 2023
Glädjande siffror för Sunne som fortsätter öka sitt handelsindex. Det visar statistik från Handelsrådet för 2022.

Handelssiffror för 2022 släpptes av Handelsrådet i september. Detaljhandelns omsättning (dagligvaror och sällanköp) ökar med 63 miljoner kronor och landar på en total försäljning på 693 miljoner kronor. Sunnes totala index ligger på 71.

Det är sällanköp som ökar mest med 65 miljoner kronor, index 56.

Förkovra dig i alla statistikfaktorer och jämför med andra kommuner, länet eller Sverige som helhet via Handelsrådets webbplats Handeln i Sverige - Handelsfakta. Länk hittar du nedan.

Jobb och företagande