Civil insatsperson kan höja beredskapen i Sunne

Publicerad: 16 april 2024
Om du skulle bli en civil insatsperson (CIP) i Sunne åker du ut på räddningstjänstens larm i ditt närområde. Det är ett helt och hållet frivilligt åtagande. Styrkan är att du är tidigt på plats och kan påbörja åtgärder innan räddningstjänsten hinner fram. CIP ersätter inte samhällets resurser, utan är ett komplement som effektivt kan höja beredskapen.

– Vi tror stenhårt på det här. En handlingskraftig person som bor i närheten av händelsen kan göra underverk. Att vara på plats tidigt och inleda åtgärder gör stor skillnad, säger Mats Moberg, ställföreträdande räddningschef i Sunne kommun.

Sunne kan bli pilotkommun

Sunne inför troligtvis CIP som pilotkommun i Värmland.

– Vi har fått ett förslag på avtal från Brandskyddsföreningen, säger Mats Moberg, ställföreträdande räddningschef i Sunne kommun.

Brandskyddsföreningen har startat ett nationellt projekt och är huvudman. Föreningen tar det juridiska ansvaret och försäkrar de civila insatspersonerna.

– Än går det inte att ansöka i Sunne eftersom kommunen och föreningen först måste skriva ett avtal. När avtalet är klart går vi ut med information och då kan du skicka in en ansökan hos Brandskyddsföreningen som bedömer var och ens lämplighet.

Kravlöst åtagande

När du blivit godkänd som CIP får du en kortare utbildning som gör att du kan agera snabbt vid händelser i ditt närområde.

– Det här är kravlöst och bygger på att du vill hjälpa till. Det utgår ingen ersättning. Tanken är också att detta ska vara småskaligt.

Digital rökpelare

Styrkan med CIP är att snabbt bistå med åtgärder som kan rädda liv eller minska skador tills utryckningspersonal är på plats. Ju mer glesbygd desto större nytta. CIP stärker förmågan på platser dit samhällets resurser har lång framkörningstid.

– Som CIP blir du uppmärksammad, via en larmapp, på att något hänt så att du kan åka och hjälpa till. Den fungerar som en digital rökpelare. Brinner det hos grannen sticker du dit och hjälper till. Du larmas samtidigt som räddningstjänsten.

Stort intresse

I Sunne finns ett stort intresse för att bli civil insatsperson.

– Viljan att hjälpa till är stor. Min förhoppning är också att några genom CIP upptäcker att det kanske inte är så märkvärdigt att bli deltidsbrandman. Ute i kyrkbyarna har vi ett stort behov av fler deltidare, säger Mats Moberg.

Utbildningen och den praktiska övningen för CIP omfattar bland annat att:

  • släcka bränder
  • agera vid trafikolyckor
  • ge första hjälpen vid drunkning och traumatisk blödning
  • samverka på skadeplats och samöva med räddningstjänst.

Bakgrund

2018-2023 deltog Sunne kommun i ett testprojekt genom en larmgrupp i Östra Ämtervik. Testet fungerade väl och är bakgrunden till att Sunne är aktuell som pilotkommun i Värmland för CIP.

Kommun och politik