Ny bro över Lerälven klar om en månad

Publicerad: 03 april 2024
En ny gång- och cykelbro över Lerälven, som binder ihop Sunne centrum med Betelparken, öppnas i månadsskiftet april/maj.

Den tidigare träbron stängdes av efter besiktning 2017 eftersom den var i dåligt skick. I november ifjol började arbetet med en ny bro.

– Vi har behövt göra en del ändringar så vi är cirka en månad försenade, säger Kent Albinsson, teknisk chef på Sunne kommun.

15,5 meter lång 

Bron blir 15,5 meter lång och 3,5 meter bred. Brostöden är gjutna i betong och spont som består av stålplank har slagits ner i marken. Spontlådor har byggts för att minska trycket från jorden på utsidan. Inuti lådorna har jordmassorna schaktats bort. Sponten fungerar som ett erosionsskydd.

– Spontlådorna är en av orsakerna till att brobygget blir dyrare än budgeterade 2,8 miljoner kronor. Vi vet inte exakt vad slutsumman blir på grund av tillkommande jobb.

Sunne kommun har fått bidrag från Trafikverkets hållbara statsmiljöavtal på ungefär halva den budgeterade summan.

Rottnerosbron återanvänds

Inom kort ska vingarna på brostödet på norra sidan gjutas. Samtidigt har brospannet riktats och renoverats och ska målas i en grå nyans, ett arbete som utförs i Karlstad.

Det sista momentet i brobygget är att montera spannet på plats och sedan är det dags att asfaltera.

– Brospannet är återvunnet från den gamla Rottnerosbron, vilket var det mest kostnadseffektiva valet för oss.

Bygga, bo och miljö