Småföretagen största skattebetalarna i Sunne

Publicerad: 03 maj 2023
Sunne hamnar på plats 17 av landets 290 kommuner i andel skatteintäkter som kommer från småföretag. Det räcker till en andra plats i Värmland efter Årjäng. "4 av 5 jobb kommer från småföretag och de är viktiga för kommunen eftersom skatteintäkterna från dem och deras anställda omvandlas till viktiga välfärdssatsningar" säger Rickard Lindqvist, Företagarna Sunne.

Petra Svedberg, kommunchef och Linda Isaksson, ordförande i Företagarna Sunne.

Petra Svedberg, kommunchef och
Linda Isaksson, ordförande i Före-
tagarna Sunne. Linda bjuder på tårta
där
de olika sektorerna för skatteintäkterna
i Sunne kommun åskådliggjorts.

Det här visar Företagarnas sammanställning ”Välfärdsskaparna” där statistik belyser vilka sektorer som står för störst andel av kommunernas skatteintäkter och därmed skapar skatteunderlag till välfärdstjänsterna.

Företagen i Sunne med sina anställda betalar årligen skatt som motsvarar kostnaden för 8 grundskolor, 1 371 förskoleplatser, 173 specialistläkare, 373 poliser och 466 undersköterskor i hemtjänsten. Alla tjänar med andra ord på att det går bra för företagen.

Många soloföretag i Sunne

I Sunne var årsintäkterna från kommunalskatten 597 miljoner kronor år 2021. 36 procent kommer från småföretagen och deras anställda, vilket motsvarar 216 miljoner kronor. Offentlig sektor står för 26 procent, pensionärer för 17 procent, större företag för 12 procent, sjuka, arbetslösa och studerande står för 6 procent och övriga organisationer för 3 procent.

De allra minsta företagen – det vill säga soloföretagare och företag med en anställd - utgör 80 procent av samtliga företag i Sunne.

– De står för hela 21 procent av de kommunala skatteintäkterna i Sunne kommun. Det kan jämföras med 12 procent för riket. Vi hoppas att kommunen har en ödmjuk inställning till småföretagen som har mycket de ska klara av att hantera på en eller två personer.

Flest jobb skapas i mindre företag

I de mindre företagen skapas också flest nya jobb. Där finns 2 959 jobb, i större företag finns 1 246 jobb och i offentlig sektor/övriga organisationer finns 2 474 jobb (siffror från 2021-2022).

– Vi vill öka förståelsen för småföretagens betydelse för välfärden. De tar oss framåt och det är en viktig anledning till att Företagarna Sunne vill jobba för Ung företagsamhet i skolan redan i yngre åldrar.

Serviceinriktad kommun

Sunne kommun jobbar fokuserat på en serviceinriktad myndighetsutövning.

– Vi ska vara förklarande, visa respekt och ge ett bra bemötande. Vi vill hjälpa företagen att göra rätt, samtidigt som vi jobbar rättssäkert. Det ska vara enkelt att vara företagare i Sunne, säger Per Branzén, samhällsbyggnadschef i Sunne kommun.

Sunne kommun har siktet inställt på det som är värdeskapande. För att hitta rätt där behövs dialog med både företag och Sunnebor.

– Vi arrangerar byträffar och miljö- och bygg tillsammans med VA har börjat med kvällsöppet en torsdag i månaden. Vi vill ha en nära dialog och jobbar för att bli mer tillgängliga.

Företagarna uttrycker att de vill vara ambassadörer för Sunne och att de värdesätter dialog och samspel högt.

– Vi vill ge en eloge till kommunen för att dialogen fungerar så bra som den gör idag, säger Rickard Lindqvist.

Sunne har potential att växa

Sunne har ett starkt företagsliv och kulturliv.

– Sunne har potential att bli bäst. Med gemensamt jobb har vi har alla förutsättningar att bygga tillväxt. Vill vi ha mer resurser till välfärd är företagen oerhört viktiga. Jag pratar med våra chefer i kommunen om just detta för att skapa förståelse i hela organisationen, säger Petra Svedberg, kommunchef.

Jobb och företagande