ICA fastigheter får förlängd markanvisning för Stora torget

Publicerad: 24 maj 2023
Ica fastigheter AB får förlängd markanvisning för Stora torget i Sunne till 30 november. Planen är att etablera en ny butik i markplan med bostäder ovanpå.

Nuvarande markanvisningsavtal går ut 31 maj.

– Vi har kommit långt i processen, men behöver mer tid för att få de formella och juridiska aspekterna på plats. Bland annat handlar det om att skriva avtal med bostadsutvecklaren MW Bostads AB som tar hand om bostadsdelen, säger Olle Lundquist, projektutvecklare på Ica fastigheter.

Stadsutvecklare

Olle Lundqvist, Ica fastigheter, Magnus Wiese, MW Bostad och Hampus Larsson, Arkitekt Liljewall, presenterat sina planer för Allmänna utskottet (AU), 24 maj.

– Vi på ICA fastigheter ser oss som en stadsutvecklare som skapar pulserande och livfulla platser där människor vill bo, leva och verka länge. Vi är trygga med förslaget vi tagit fram och att det är genomförbart. Ambitionen är att bygget ska vara klart våren 2025, säger Olle Lundqvist.

Hållbarhetstänk

Om Ica fastigheter beslutar sig för att bygga flyttar nuvarande Ica-handlaren i Sunne sin verksamhet till de nya lokalerna. Planeringen av byggnationen sker i nära dialog med handlaren och Ica Sverige.

Målet är att skapa en naturlig mötesplats i Sunne centrum utifrån ett hållbarhetstänk. En trästomme jämfört med betong minskar koldioxidutsläppet med 20 procent, enligt en klimatanalys. Nästa steg är att göra materialval som minskar påverkan på klimatet ytterligare.

– Vi har en hållbarhetsstrategi och ska vara klimatneutrala 2030.

Hyresrätter

MW Bostads AB bygger, äger och förvaltar hyresrätter och har egen husfabrik i Eslöv.

– Vi har förankring i Värmland och expanderar sedan 2013 på olika orter över hela Sverige. Vi ser fram emot att bygga hyresrätter i Sunne. Vi har ett aktivt miljöarbete med träbyggnation, bergvärme och solceller och vi tycker det är viktigt att stötta dam- och flickidrott, lokalt Lysviks IF damer, säger vd Magnus Wiese, MW Bostad.

Många fönster i butiken

På AU:s sammanträde presenterade Arkitekt Liljewall ett förslag på gestaltning och utformning av byggnaden. Sunnes träbyggnadsstrategi och andra styrdokument ligger till grund. Arkitekten har dockat in till hur det ser ut i Sunne och byggnaden ska samtidigt spegla 2023.

– Byggnaden ska upplevas inbjudande, vara en dragare och en integrerad del av stadskärnan. Vi har in- och utblickar i butiken som skapar trygghet och närvaro, säger Olle Lundqvist.

Bygget rymmer 1900 kvadratmeter butik med 28 lägenheter ovanpå. Träfasaden är faluröd, silvergrå och naturfärgad i träpanel och träraster. Det blir många fönster i butiksdelen med fönsterluckor för att passa i Sunnemiljön.

– Entrén ligger som en förlängning av Kvarngatan. Det blir en aktiv zon med utrymme för servering utomhus till exempel, säger Hampus Larsson, Arkitekt Liljewall.

Logistik mot järnvägen

Lägenheterna blir ljusa med en kringbyggd och tyst innergård. Solen når dit eftersom innergården ligger högt. Alla lägenheter byggs med balkong.

All logistik är förlagd till baksidan som vetter mot järnvägen.

Nu får ICA fastigheter AB fram till 30 november på sig att bli klar med underlaget. För en försäljning av marken krävs beslut i kommunfullmäktige.

Bygga, bo och miljö
Jobb och företagande