Ny tillfällig tidtabell på Fryksdalsbanan

Publicerad: 29 januari 2024
Sedan i julas har flera av Värmlandstrafiks tåg som går på Fryksdalsbanan mellan Karlstad och Torsby varit trasiga och ersatts med buss. Några fordon behöver nu lång tid på verkstad. Värmlandstrafik har därför tagit fram en tillfällig tidtabell, fram till 27 mars, där vissa av avgångarna trafikeras med bussar.

– Vår förhoppning är därefter att vi ska rulla igen med full tågtrafik, men mycket beror på tillgången till reservdelar och på hur lång tid det tar att laga fordonen. Av erfarenhet så vet vi ju att reparationer kan dra ut på tid och att nya problem kan tillkomma, säger Per Sidetun, tågchef på Värmlandstrafik.

Avgörande för kompetensförsörjningen

Många pendlar till och från sina jobb och fungerande kommunikationer är avgörande för att klara kompetensförsörjningen i företagen i regionen. I ett inslag i Värmlandsnytt kommenterar samhällsbyggnadschefen i Sunne kommun, Per Branzén, problemet med de återkommande störningarna i tågtrafiken.

– Kompetensförsörjningen är en utmaning. Att infrastrukturen fungerar är otroligt viktigt för näringslivet i Sunne och Värmland, säger Per Branzén.

Se inslaget i Värmlandsnytt i länken längst ner på sidan. 

Tåg ersätts av bussar

De inställda tågavgångarna fram till 27 mars ersätts av bussar och taxifordon som går enligt tidtabell och bestämda rutter.

– Vi har en längre tid framför oss med färre tåg i trafik. Genom att ställa in avgångar och boka bussar med så här lång framförhållning hoppas vi att vi kan skapa en bättre stabilitet i ersättningstrafiken. Vi vet att ersättningstrafiken av och till har krånglat och nu ligger fokus på att få ordning på de avgångar och stopp som inte fungerat så som vi beställt, säger Per Sidetun.

Mer långsiktig lösning behövs

Itinotågen som går på Fryksdalsbanan har sedan 2021 stått mycket på verkstad. Däremellan har fordonen behövts i trafik. Därför har det inte funnits tid att göra det omfattande underhåll som krävs för att fordonen ska kunna rulla mer tillförlitligt.

Fram till slutet av mars fokuserar Värmlandtrafik på att få de stillastående fordonen i trafik igen, men en mer långsiktig lösning behövs.

– Vi är absolut inte nöjda med hur det är nu och det pågår ett målmedvetet arbete på många plan för att förbättra situationen. Alla våra fem fordon skulle behöva ställas av helt under en längre period och få en ordentlig renovering. För att det ska gå behöver vi antingen minska antalet avgångar i vår tidtabell eller köra vissa avgångar med ersättningstrafik under en längre period, förklarar Per Sidetun.

Utmaning hitta reservtåg

I juni 2022 gav Region Värmlands kollektivtrafiknämnd trafikdirektör Mattias Bergh i uppdrag att skaffa reservtåg till Fryksdalsbanan. Detta har visat sig vara en svår uppgift.

– Det är en stor utmaning att hitta dieseltåg som inte redan går i trafik. Om vi hittar tågen så måste vi säkerställa hela underhållskedjan, utbildningar och trafiksäkerhetskraven – både avseende drift och underhåll – så att vi inte bygger oss ännu större problem. Vi ska ju parallellt förbättra och använda de tåg vi redan har, berättar Mattias Bergh.

Tillfällig tidtabell 

Den tillfälliga tidtabellen för tåglinje 74 på Fryksdalsbanan finns på Värmlandtrafiks webbplats i länken nedan.

Resenärer på sträckan Karlstad-Torsby hittar också informationen om inställda avgångar och tider för ersättningstrafiken i reseplaneraren i Värmlandstrafiks app och webbplats.

 

Trafik och resor