Bygglov: tillstånd, regler och tillsyn för ditt byggprojekt

Det är mycket att tänka på när det är dags att bygga nytt eller bygga om. Vi har samlat mer detaljerad information under bygga, bo och miljö. Här nedan hittar du sammanfattad beskrivning om vad som gäller för företag respektive privatperson.

Bygga som företag

För företag krävs alltid bygglov. Det gäller både för lokaler, fasadarbeten, tak, hissar, ventilation, skyltar, parkering med mera. Miljö- och byggenheten på kommunen hjälper dig med ditt företags byggplaner. Boka gärna ett möte med någon av våra handläggare så går vi igenom era framtidsplaner tillsammans.

Bygga som privatperson

Som privatperson finns det vissa undantag där du inte behöver bygglov, utan där det istället räcker med en anmälan. Du kan kontakta miljö- och byggenheten för rådgivning och stöd.