Mötesplats näringsliv – nytt koncept i Sunne

Publicerad: 19 juni 2023
Sunne kommun bjuder in det lokala näringslivet till återkommande frukostträffar med start i höst – ett nytt koncept som får namnet Mötesplats näringsliv.

– Tillsammans med nuvarande näringslivsråd har vi beslutat att vi ska införa ett nytt arbetssätt för att engagera fler. Vi vill fortsätta utveckla samarbetet med näringslivet, inte minst med anledning av att vi backat en del i näringslivsklimatet, säger Petra Svedberg, kommunchef i Sunne.

Mer dialog 

2022 hade Sunne kommun vänt trenden och företagarna var allt mer positiva, enligt Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning av företagsklimatet. I år visar resultatet ett tapp vad gäller det sammanfattande omdömet – från 3,8 till 3,4 procent. Sverigesnittet ligger på 3,5 av totalt 6,0.

– Nu bjuder vi in företagen till mer dialog och hoppas att alla företag och organisationer i Sunne möter upp så att vi driver rätt frågor tillsammans, säger Per Branzén, samhällsbyggnadschef i Sunne kommun.

Sista tisdagen i månaden

Sista tisdagen i månaden, bortsett från sommaruppehåll, bjuder kommunen in näringslivet och pratar om aktuella frågeställningar och ämnesområden.

– Syftet är att skapa ett forum där företagare, kommunen och näringslivsorganisationerna kan mötas på ett enkelt sätt. Företagare och kommunalråd, kommunledning och olika tjänstepersoner får möjlighet att pratas vid regelbundet.

Start 29 augusti

Första Mötesplats näringsliv är 29 augusti på Broby Gästgivargård. Det blir olika teman under året och möjligheter att knyta nya kontakter och få information om läget i Sunne.

– I många är har vi jobbat med näringslivsråd. Nu vill vi bjuda in bredare för att ännu fler företagare ska komma till tals och möjlighet att diskutera det som är angeläget, säger Petra Svedberg.

Datum för kommande Mötesplats näringsliv: 26 september, 31 oktober, 28 november.

Jobb och företagande