Stärk fullmäktige – utbildning i det politiska uppdraget

Publicerad: 16 februari 2023
Kommunfullmäktige i Sunne får idag, 16 februari på Frykenstrand, en grundutbildning som ger kunskap och medvetenhet om det politiska uppdraget. Ett tillfälle att diskutera hur fullmäktige vill verka och styra under mandatperioden.

Dekorativ bild

Kommunfullmäktige i Sunne 2023.

Karin Tengdelius och Anders Nordh från SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, håller utbildningen "Stärk fullmäktige" runt om i Sverige för kommunfullmäktige – den högsta beslutande församlingen i kommunen.

Idag är de i Sunne.

Nya och mer erfarna ledamöter diskuterar också hur de vill att kommunfullmäktige ska uppfattas i deras viktiga uppdrag att företräda medborgarna i Sunne.

– Vi vill ge fullmäktige möjligheter och förutsättningar att utveckla sitt arbetssätt. Vi mixar fakta, dialog och reflektioner som ger förutsättningar för fullmäktige att utveckla de egna arbetsformerna, säger Karin Tengdelius och Anders Nordh.

Utbildningen innehåller följande delmoment med både teori och gruppdiskussioner:

  • Uppdraget som förtroendevald.
  • Kommuners och regioners uppdrag.
  • Samspel i politikens olika funktioner och roller.
  • Fullmäktiges uppdrag och hur fullmäktige kan arbeta med detta.
  • Samspel med andra organisationer, näringsliv och medborgare.