Nya riktlinjer för kulturstöd från Sunne kommun

Publicerad: 13 november 2023
Nya riktlinjer för kulturstöd från Sunne kommun är beslutade i kommunstyrelsen, 9 november 2023. Ekonomiska verksamhetsbidrag utbetalas efter ingånget avtal.

Syftet med Sunne kommuns kulturstöd är att:

  • bidra till att utveckla de kulturella verksamheterna och dess kulturområden inom kommunens geografiska område,
  • bidra till insatser som leder till att fler invånare i Sunne deltar i kulturlivet, 
  • bidra till att Sunnes besöksnäring växer och utvecklas,
  • stärka Sunnes platsvarumärke.

Läs hela dokumentet om kulturstöd från Sunne kommun i länken.