Tre bryggor på Kolsnäsudden avstängda

Publicerad: 10 juni 2024
Isen har, som vi tidigare berättat, gått hårt åt bryggorna på Kolsnäsudden i Sunne. Av fyra bryggor går en att använda. Tills vidare håller vi de tre bryggorna avstängda, eftersom vi inte kan garantera säkerheten. Vänligen respektera detta. Vår förhoppning är att bryggorna ska vara funktionsdugliga till nästa säsong.

Under våren har vi varit i kontakt med en entreprenör som har en pontongrävare, alltså en grävmaskin som kan jobba ute i vattnet. Grävaren är upptagen för andra uppdrag, vilket tyvärr innebär att arbetet med bryggorna inte kan göras före sommaren.

I dagsläget vet vi alltså inte hur skadade de nuvarande bryggorna är och om de kan användas efter reparation. En förhoppning är att det går att "rikta upp" balkarna. Om detta inte är möjligt behövs helt nya bryggor.

Isen har gått hårt åt bryggorna på Kolsnäsudden i vinter.

Bygga, bo och miljö
Aktuellt