11 ukrainska flyktingar anländer till Sunne

Publicerad: 29 augusti 2022
Den här veckan säger Sunne kommun varmt välkommen till 11 ukrainska medborgare på flykt undan kriget.

Enligt Migrationsverkets massflyktsdirektiv och den nya lagstiftningen som ändrades 1 juli ska Sunne kommun ta emot 44 flyktingar från Ukraina.

En jämnare fördelning mellan kommunerna har gjorts. Den tar hänsyn till befolkningsstorlek och antal asylsökande som redan bor i kommunen. Vid tidigare flyktingsituationer med stort antal skyddssökande har systemet inneburit att vissa kommuner blivit oproportionerligt hårt belastade.

Kriget i Ukraina