Analysen ger svar om legionellasmitta

Publicerad: 01 november 2023
Analysresultaten från de legionellaprover som togs i ishallen i Sunne förra veckan visar att det inte finns några bakterier i vattenledningar eller tappställen. Den person i kommunens verksamhet som tidigare bekräftats med legionella, men nu tillfrisknat, visar sig ha fått smittan från en extern källa.

En isolerad vattentank visade på bakterier över gränsvärdet. Där sker underhållsåtgärder.

Den person i kommunens verksamhet som tidigare bekräftats med legionella visar sig ha fått smittan från en extern källa. Det har således inte varit någon risk att vistas i ishallen under denna period.

Analysen är gjord av SGS Analytics Sweden som är inriktade på miljö- och livsmedelsanalyser.

Aktuellt