Sunne utvecklas åt rätt håll

Publicerad: 29 november 2023
Sunne hamnar på plats 3 i kategorin landsbygdskommuner i Sverige, likaså på plats 3 i Värmland, i WSP:s årliga rapport ”Regionernas Kamp”. Syftet med rapporten är att visa hur väl rustade Sveriges kommuner är inför framtiden. Ett styrkebesked för Sunne.

Strategi- och teknikkonsultföretaget WSP är rådgivare inom samhällsutveckling och släpper sin årliga rapport ”Regionernas Kamp” för tionde året.*

Förmåga att hantera förändringar

Robustheten är ett mått på kommunens samlade förmåga att möta framtidens utmaningar. Den bedöms utifrån parametrar som arbetsmarknad, demografi, tillväxt, klimatarbete, utbildningsnivå och ekonomi samt har variabler för klimatarbete och brottslighet kopplat till ett resonemang om trygghet och levnadsvillkor.

– Kommuners robusthet är avgörande för deras förmåga att stå emot kriser och hantera förändringar i omvärlden. Vi ser att trygghet är en betydande faktor för hur vi mäter robustheten, säger Mattias Frithiof, sektionschef samhällsutveckling på WSP, och en av författarna till rapporten.

Sunne klättrar

Sunne har klättrat 11 placeringar från fjolårets mätning.

– Det är glädjande och bekräftar det vi i kommunen känner, att vi är på rätt väg. Sunne är en bra plats att verka på och vi jobbar för att fortsätta bli bättre, säger kommunstyrelsens ordförande, Henrik Frykberger (M).

Topp 3 landsbygdskommuner

1. Mora 89 poäng
2. Vetlanda 81
3. Sunne 80
3. Gislaved 80

Topp 3 Värmland

1. Karlstad, 109 poäng
2. Hammarö, 109
3. Sunne, 80

*Om Regionernas kamp

Statistiken är hämtad från officiella källor och de jämförelser som görs i rapporten är baserade på kommungruppsindelningen framtagen av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kommungrupperna är uppdelade i nio kategorier där kategoriseringen i huvudsak beror på befolkningsstorlek, avstånd och pendlingsmönster till större orter.

Indexet byggs upp av de 14 variabler/delkategorier. De 10 bästa procenten i varje delkategori får betyget 10, de näst bästa 10 procenten får en 9:a och så vidare.

Varje kommun får sedan en total poäng som alltså är summan av poängen i delkategorierna. Det högsta robusthetsindexet som en enskild kommun kan uppnå är 140, det vill säga 10 i alla kategorier.

Bygga, bo och miljö
Aktuellt