E-tjänster förenklar kontakten med invånarna

Publicerad: 03 januari 2023
Sunne kommun har de senaste åren satsat på att utveckla fler e-tjänster för att möta upp invånarnas behov av att utföra tjänster när som helst på dygnet. Sunne har nu klättrat till andra plats i länet med 5 564 registrerade ärenden via e-tjänster.

Innan arbetet intensifierades låg Sunne bland de kommuner i Värmland som hade minst antal e-tjänster. Sunne har nu klättrat till andra plats i länet med 5 564 registrerade ärenden via e-tjänster (tvåa efter Karlstad). Som en jämförelse med 2021 hade Sunne 1 742 registrerade ärenden.

– Det finns en förväntan på att kunna utföra ärenden digitalt idag. Vi är övertygade om att trycket på att leverera bra e-tjänster inom alla kommunens verksamhetsområden fortsätter öka, säger Henric Eltonson, Sunne kommuns IT-chef.

Strategisk satsning

Strategisk satsning från politik och ledning ligger bakom den stigande kurvan. Det finns också ett stort behov av att effektivisera kommunens interna arbete. Det handlar om att förenkla och snabba upp för att kunna använda arbetstiden rätt.

Samverkan i länet

Sunne samverkar med 14 av Värmlands andra kommuner i en gemensam plattform för e-tjänster och har ytterligare e-tjänster kopplade till olika system.

– Vi samverkar över administrativa gränser för att klara de ökade kraven på tillgänglighet. Kompetensförsörjning är en annan utmaning som gör att vi behöver förenkla och jobba mer tillsammans. Digitaliseringen är prioriterad eftersom vi vill göra det enkelt att vara medborgare och företagare i Sunne, säger Petra Svedberg, kommunchef.

Lämna förslag

Några av de e-tjänster som uppskattats av invånarna är anmälan om skolskjuts, ansökan till simskola och feriepraktik. Många e-tjänster handlar om att göra olika ansökningar.

– Vi uppmanar våra verksamheter att fundera över fler möjliga e-tjänster som underlättar för medborgarna och som effektiviserar för oss internt. Sunneborna är också varmt välkomna att lämna in egna förslag, säger Henric Eltonson.