Sunnes kommunchef får uppdrag på SKR

Publicerad: 30 maj 2024
Petra Svedberg, kommunchef i Sunne, blir ny chef för SKR:s sektion Demokrati och styrning. "Jag får en fantastisk möjlighet att på nationell nivå arbeta med mitt dagliga varför och bidra till att förflytta Sverige inom de frågor som jag tror är helt avgörande för hur väl vi klarar vår framtida välfärd. Jag hade gärna arbetat kvar i Sunne i några år till, men det var nu erbjudandet från SKR kom" säger Petra Svedberg.
Petra Svedberg.

En central del av hennes ansvar på SKR blir att utforma effektiva modeller för ledning och styrning, utveckla arbetet med att stärka tilliten till demokrati och våra demokratiska institutioner samt hålla samman SKR:s erbjudande när det gäller ledarskapsutveckling.

– Sunne tappar en mycket kompetent kommunchef, vilket är tråkigt. Samtidigt är jag glad för Petras skull. Det är bara att gratulera offentliga Sverige till rätt rekrytering, säger kommunstyrelsens ordförande, Henrik Frykberger (M).

Han är stolt över att SKR uppmärksammat den styrmodell som finns i Sunne, där politiken gett kommunchefen mandatet att fördela medel utifrån tydliga målbilder och syften.

– Det säger en hel del att Palle Lundberg, VD på SKR, deltog på en av Sunnes budgetsittningar. SKR tror på det här sättet att styra.

Syftet med Sunnes modell för ledning och styrning är främst att öka flexibiliteten och skapa kraft i organisationen genom att hålla fokus på helheten i stället för att optimera varje del.

Målet är att nå effektivare lösningar och högre måluppfyllelse. Det ställer stora krav på transparens, tillit och uppföljning av både ekonomi och mål.

Petra Svedberg börjar sitt nya jobb på SKR i september.

Uppdraget innebär kontakt och samverkan med i första hand kommuner och regioner, Regeringskansliet, utredningsväsendet samt relevanta myndigheter. Arbetet inkluderar även högt prioriterade frågor som motverkande av välfärdsbrottslighet.

– Jag har trivts fantastiskt bra i Sunne, så det här var verkligen inget enkelt beslut för mig. Sunne har mycket goda förutsättningar för framtiden, som jag kommer att följa med stort intresse, säger Petra Svedberg.

När rekryteringen av en ny kommunchef i Sunne startar är ännu inte bestämt.

– Det vi vet är att vi vill fortsätta jobba i samma riktning, säger Henrik Frykberger.

Har du frågor är du välkommen att kontakta

Petra Svedberg
Kommunchef Sunne
070-190 35 56
petra.svedberg@sunne.se

Henrik Frykberger
Kommunstyrelsens ordförande
0565-160 42, 0730-71 79 45
henrik.frykberger@sunne.se