Näringslivet i Sunne är lönsamt och växer

Publicerad: 02 februari 2023
Näringslivet i Sunne kommun är lönsamt och växer. Byggbranschen går riktigt bra i Sunne och besöksnäringen har återhämtat sig till viss del sista året. Sunne har dessutom många nya företag inom besöksnäringen. Det visar en näringslivsanalys för perioden 2016-2021.

Näringslivet i Sunne kommun är lönsamt och växer – dock något långsammare än Sverige i anställda, företag och förädlingsvärde* under perioden 2016-2021. Det visar näringslivsanalysen Simpler** som är gjord av dun & bradstreet på uppdrag av Sunne kommun.

Byggbranschen går bäst

– Byggbranschen går riktigt bra i Sunne. Bland nyföretagandet har de flest anställda. Som helhet är det också byggsektorn som har flest anställda tillsammans med papper/massa, säger Per Branzén, samhällsbyggnadschef i Sunne kommun.

Besöksnäringen påverkades negativt under pandemin.

– Vi kan se att den branschen återhämtat sig till viss del sista året. Sunne har dessutom många nya företag inom besöksnäringen vilket är glädjande.

Tillverkande företag i majoritet

I Sunne är majoriteten tillverkande företag och de har blivit ännu fler under mätningsperioden.

– Logistik, verkstad och papper/massa minskar visserligen i företag men växer istället i antal anställda. I metallvaruindustrin är den relativa tillväxten i anställda störst och det beror främst på Bråruds Mekaniska AB och Biogas System Nordics AB.

Stor potential

Det finns en stor potential att öka antalet anställda inom företagsstödjande tjänster och så kallade ortstjänster, det vill säga företag som finns i Sunne och servar orten.

– I analysen ser vi också att balansen i näringslivet är ojämn och vi behöver föryngra. Tillväxten sker i huvudsak i företag som är äldre än 20 år. En viktig långsiktig uppgift är att försöka få en bättre fördelning, säger Per Branzén.

 

*Förädlingsvärdet är skillnaden mellan omsättning (all försäljning) och inköp varor/tjänster. Enkelt uttryckt är det värdet som företaget själv skapar. Förädlingsvärdet ska minst räcka till att betala kostnaderna för personal och kapital. Summan av alla förädlingsvärden i Sverige blir Sveriges BNP.

**Bisnode Simpler Näringslivsanalys gör det möjligt att följa upp och mäta konkurrenskraft och tillväxt i företag, branscher, region eller kommun. Det ger värdefulla insikter och förutsättningar att kunna fatta strategiska beslut.

Jobb och företagande