Varning för höga flöden nedgraderad till gult

Publicerad: 08 augusti 2023
Varningen för höga flöden är nedgraderad från röd till gul i området där Sunne ingår. Varningen gäller fortfarande fram till 9 augusti kl 23:59.

Fortum tappar vatten i sina dammar och kraftstationer för att kunna ta emot det flöde som kommer, framför allt ifrån Norge och Dalarna. Det betyder att nivån i Fryken och Kymmens system kommer att öka.

Våra kommunala verksamheter i Sunne följer utvecklingen noga. Vi håller oss uppdaterade via de kanaler vi använder vid alla typer av samhällsstörningar. Det värsta ovädret har så här långt gått runt oss och i nuläget är framför allt Torsbys norra delar drabbat med stora konsekvenser på framkomligheten.

Länets krisberedskapsaktörer har regelbundet samverkansmöten för att kunna ha en samlad bild av läget i länet och vid behov samla resurser dit de behövs.

Aktuellt