Familjecentralen ger stöd till föräldrar i Sunne

Publicerad: 24 mars 2023
Att vara förälder är inte alltid enkelt. Familjecentralen Pusslet i Sunne vill bidra till rustade föräldrar och trygga barn i Sunne kommun. Nära samverkan mellan kommunen och regionen i arbetsgruppen ger en bredd som kommer Sunnes familjer till gagn.

På familjecentralen Pusslet jobbar förebyggande socialtjänst, öppen förskola och babycafé ihop med BVC och barnmorskemottagningen i en samverkan mellan Sunne kommun och Region Värmland. Samarbetet ger positiva resultat för föräldrar och barn.

– Vi har ett nära och gott samarbete i arbetsgruppen som bidrar till utveckling för både personalen och familjerna, säger socionomen och samordnaren Maria Ant Styffe, Sunne kommun.

Dekorativ bild

Arbetsgruppen där kommun och region samverkar med gott resultat, från vänster:
Margareta Nilsson, Lena Engström Jansson, Camilla Besterman,
Karin Hellström, Birgitta Engström, Maria Ant Styffe, Amelie Stodne,
Lina Fagrell, Annika Gustavsson, Helen Fransson och Birgitta Ingemyr.
På bilden saknas Jonas Ahlström.

Alla behöver råd och stöd ibland

Alla föräldrar behöver råd och stöd ibland.

– Vi vill att alla ska känna att det är lätt att ta kontakt med våra olika verksamheter när det behövs.

Alla förstagångsföräldrar i Sunne får erbjudande om att gå en föräldrautbildning på familjecentralen. Den genomförs under graviditeten och fortsätter under barnets första år. Här träffar föräldrarna olika kompetenser som förmedlar kunskap om bland annat förlossningen, relationer, föräldraskap, barns behov och utveckling.

– Vi märkte att det finns blivande föräldrar som väljer att inte delta eftersom de inte känner sig bekväma i grupp. På grund av det utvecklade vi en individuell föräldrautbildning. Vi vill att alla ska känna sig välkomna och inkluderade här och få den information de behöver. Den individuella föräldrautbildningen ger dessutom mer tid för dialog.

Innovationspris

Familjecentralen Pusslet fick Region Värmlands innovationspris 2022 för sin idé om en individuell föräldrautbildning.

– Vi blev väldigt glada för priset. Samverkan mellan kommun och region ger pusselbitar som vi aldrig hittat annars och vår bredd kommer Sunnes familjer till gagn. 

Fler söker kontakt

En positiv effekt av utbildningen är att fler föräldrar söker kontakt när det behövs. Genom att förebygga tidigt går det att förhindra att problem pågår över tid och förvärras.

– Det tar tid med utvecklingsarbete, men det är verkligen värt det. Vi vill att alla föräldrar ska känna sig trygga med att ta hjälp och vi märker stor skillnad sen vi började jobba så här. Nu är det hög efterfrågan på alla våra insatser för föräldrastöd. Det här är ett sätt för oss att ge jämlik vård.

Tidig högläsning viktig

En annan fråga som är viktig på familjecentralen Pusslet är de små barnens språkutveckling. Forskningen visar att tidig högläsning har stor betydelse för barnens sociala utveckling och framtida skolresultat. Ett nära samarbete pågår med biblioteket för att tidigt bidra till att barn får ett positivt förhållande till böcker och läsning.

Struktur och engagemang

Arbetsgruppen på familjecentralen kommer ständigt med nya idéer.

– Vi planerar nu för fortbildning och utvecklingsarbete under 2023. Struktur och stort engagemang är framgångsfaktorer i samarbetet, säger Maria Ant Styffe.

Stöd och omsorg