Låg arbetslöshet i Sunne

Publicerad: 08 augusti 2023
Sunne kommun har en total arbetslöshet på 3,8 procent (juni 2023), vilket betyder näst lägst i Värmland. Snittet i länet ligger på 5,9 procent. Arbetslösheten i Sunne är den lägsta sedan 2018.

Jämfört med ifjol har arbetslösheten i Sunne minskat med 0,2 procentenheter, vilket betyder att 239 av 6 289 invånare i åldern 16 till 65 år söker jobb. Hammarö har lägst arbetslöshet i Värmland med 3,5 procent.

Fler unga och utlandsfödda i jobb

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 13,7 procent i Sunne under juni månad, det betyder att 94 av 686 personer var utan jobb. Det är 2,7 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol. Arbetslöshetsnivån för utlandsfödda är därmed den lägsta sedan januari 2014.

Även arbetslösheten bland unga sjunker med 0,2 procentenheter i Sunne. I juni sökte 3,7 procent av 18–24-åringarna (= 21 personer) jobb. Ungdomsarbetslösheten i Sunne är också den lägre än i Värmland med en skillnad på 4,3 procentenheter.

– Statistiken speglar, förutom ett gott företagsklimat på lokal nivå i Sunne, ett målinriktat arbete med framför allt unga och utrikesfödda, säger Maria Frykman, chef på Arbetsmarknadsenheten i Sunne kommun.

Projekt som ger effekt

I det tidigare projektet Värmlands arbetskraft 2.0, utformades bra samverkan och arbetssätt för att få unga att komma i jobb eller studier. Projekt Yrkesväg, som pågår nu, riktar sig till utrikesfödda med låg utbildningsbakgrund.

– Det har redan gett god effekt direkt på målgruppen och har även applicerats på arbetslösa som inte direkt ingår i projekten.

241 av 290 kommuner i riket har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan. I Sverige sjönk arbetslösheten i juni jämfört med året innan (−0,4 procentenheter).

Jobb och företagande