Lämna synpunkter på Sunnes vattentjänstplan

Publicerad: 03 maj 2024
2-30 maj har du möjlighet att lämna in synpunkter på Sunne kommuns förslag till vattentjänstplan. Där beskriver vi kommunens långsiktiga planering för att tillgodose behovet av allmänna vattentjänster. Planen innehåller även övergripande information om arbetet med att säkra VA-anläggningarna från skyfall.

Du kan ta del av förslaget på Sunne Bibliotek, måndag–onsdag kl. 10.00-18.00, torsdag kl. 10.00-19.00, fredag kl. 10.00-18.00, lördag kl. 10.00-14.00.

Du kan också läsa förslaget här på sunne.se. Direktlänk nedan. 

Lämna in dina skriftliga synpunkter senast 30 maj
- via e-post
- via post: Sunne kommun, 1. Kommunkansli, 686 80 Sunne

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta planen.

Alla kommuner i Sverige ska ta fram en vattentjänstplan efter att "Lagen om allmänna vattentjänster" ändrades under år 2023.

Bygga, bo och miljö
Kommun och politik