Ny gångbro mellan Kvarngatan och Betelparken i Sunne

Publicerad: 10 november 2023
Schaktarbete för att anlägga en ny gångbro mellan Kvarngatan och Betelparken i centrala Sunne startar onsdag 15 november.

– Schaktningen börjar på den södra sidan och 20 november stänger vi av nedfarten från Kvarngatan, säger Mikael Persson, samhällsplanerare i Sunne kommun.

Arbetet med bron, som byggs i stål, förväntas vara klart sista mars 2024. Den tidigare träbron stängdes av efter besiktning 2017.

– Vi har undersökt möjligheten att bygga i trä även nu, men det blev mest kostnadseffektivt att återanvända ett stålbrosegment som vi hade sedan tidigare. Utbudet av trä har smalnat av och prisbilden har ökat stort efter pandemin.

När bron väl är på plats ska kringarbeten göras. Någon gång i maj kan den nya bron förhoppningsvis invigas.

Bygga, bo och miljö
Trafik och resor