Minskar risken för spridning av afrikansk svinpest

Publicerad: 16 november 2023
Sunne kommun vidtar en rad åtgärder för att minska risken för spridning av afrikansk svinpest. Virussjukdomen har inte nått Värmland och vi hoppas att vi slipper den.

Kommunstyrelsen i Sunne beslutade den 12 oktober att starta ett förberedande arbete för att minska risken för spridning av afrikansk svinpest. Svinpesten har ännu inte nått Värmland, enligt information från Länsstyrelsen i Värmland.

– Det är viktigt att vi gör vad vi kan för att det ska förbli så. Vi har nu vidtagit en rad åtgärder, säger Sunne kommuns samhällsbyggnadschef Per Branzén.

Åtgärder

  • Stängsel vid Holmby återvinningscentral lagat och kompletteras.
  • Livsmedelsavfall förvaras inneslutet i betong med portar.
  • Kommunjägaren har uppsikt över om vildsvin närmar sig återvinningscentralen.
  • Information på olika språk om faran med att kasta matrester sätts upp vid kommunens rastplats vid Stamfrändemonumentet.
  • Kontakt tagen med samordnare för alla jaktlag i Sunne. Brev har gått ut till jaktlag om ett samarbete med kommunen för att minimera spridningsrisken.

Viktigt ha beredskap

Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar vildsvin och grisar, däremot inte människor eller andra djur. Viruset kan överföras med levande djur, kläder, bilar och redskap och överlever i långa perioder i fryst kött och icke värmebehandlade produkter som korv.

– Det är viktigt att vi har en beredskap och gör saker för att förhindra spridning, även om det är staten som tar över ansvaret vid ett utbrott, säger kommunstyrelsens ordförande, Henrik Frykberger (M), som själv driver ett grisföretag i Sunne.

Bygga, bo och miljö