Nysatsning på Fritidsbanken i Sunne

Publicerad: 29 september 2023
Fritidsbanken i Sunne ska utvecklas. En långsiktig lösning när det gäller arbetssätt, ekonomi och lokaler ska arbetas fram. Fritidsbanken är särskilt angelägen i tider av ansträngd ekonomi för många och för att gynna folkhälsan.

– Fritidsbanken är särskilt angelägen i tider av ansträngd ekonomi för många. Därutöver är den starka kopplingen till de globala målen i Agenda 2030 viktig, säger Per Branzén, samhällsbyggnadschef i Sunne kommun.

Startskottet gick 1 september 2023. En samverkansgrupp mellan enheter och verksamheter som har intresse i Fritidsbanken ska nu bildas. Henrik Rundqvist blir projektledare för projektet som kallas Fritidsbanken 2.0.

Detta ska åstadkommas

  • organisation och bemanning för Fritidsbanken.
  • en ekonomiskt långsiktig lösning för verksamheten.
  • marknadsföring gentemot allmänhet, företag och frivilligorganisationer.
  • metoder för insamling av sport- och friluftsutrustning
  • metoder/arbetssätt för utlåning, exponering och service av utrustning
  • samverkan med Fritidsbanken Sverige, även efter projektets slut
  • en långsiktig lokallösning centralt i Sunne.

I samband med satsningen på Fritidsbanken bildar Sunne kommuns enheter fritid och tekniska den gemensamma enheten offentlig miljö med Kent Albinsson som chef.
Fritidsenhetens personal inom vaktmästeri och städ ingår därefter i enheten offentlig miljö. Omorganisationen innebär att tjänsten fritidschef tas bort.

Syftet med omorganisationen är att vidareutveckla den serviceorganisation med ett centralt vaktmästeri som infördes för ett år sedan i Sunne kommun.

– Det här ger oss bättre möjligheter att samordna våra resurser. Vi har krav på oss att effektivisera och hitta nya arbetssätt.

Utöver uppdraget som projektledare för Fritidsbanken 2.0 fortsätter Henrik Rundqvist att jobba med bland annat föreningsverksamhet, föreningsstöd och simskola.