Sunne kommun och polisen vill arbeta nära näringslivet

Publicerad: 31 oktober 2023
Temat på Mötesplats näringsliv i dag, 31 oktober, på Broby Gästis var brottsförebyggande arbete. Kommunpolisen Caroline Eriksson och säkerhetssamordnaren Mats Jansson, Sunne kommun, ser fram emot en nära samverkan med näringslivet i Sunne.

Sunne kommun, Polisen och Företagarna berättar om jobbet med att öka samarbetet och utbyta information.

– Syftet är att öka tryggheten genom ett arbetssätt som kallas EST (effektiv samordning för trygghet). Tidiga insatser ska minska och förebygga brott och otrygghet redan innan problem uppstår. Metoden bygger på att en strategisk och en operativ EST-grupp jobbar förebyggande med trygghetsfrågorna. Med en gemensamt inringad lägesbild kan åtgärder sedan sättas in, säger kommunchef Petra Svedberg.

Samverkan är nyckeln

Samverkan är nyckeln till ett mer framgångsrikt arbete. Att dela information och bli mer snabbfotade.

– Polisen kan inte fixa allt, vi måste hjälpas åt i det här komplexa arbetet. Vi behöver få hjälp från kommun och företag för att se vad som händer i samhället. Det händer så mycket mer än vi får reda på. Därför vill vi nu uppmana näringslivet till ett nära samarbete med kommun, polis och fastighetsbolag, säger Caroline Eriksson.

Dialog med föräldrar och elever är också en viktig del när det gäller brottsförebyggande arbete.

– Begår du brott hamnar det på ditt CV, vilket ungdomar behöver förstå. Det är också viktigt att föräldrarna är delaktiga i den dialogen.

Rapportera in det som avviker

Önskan är att alla aktörer i samhället ska rapportera in det som avviker från det normala. Caroline Eriksson poängterar att det är viktigt att lämna in polisanmälan.

– Vi hör att en del struntar i att anmäla för att ”polisen ändå inte gör något”. Det är viktigt att anmäla så att vi kan upprätta ett ärende. Kommer nya uppgifter in senare kan ärendet tas upp igen. Fler ärenden ger oss också möjlighet att se mönster.

Får information snabbare

Säkerhetssamordnaren Mats Jansson ser att kommunens verksamheter genom EST har jobbat upp en medvetenhet om vikten av att rapportera in avvikelser.

– Tack vare att vi nu får information snabbare kan vi också agera. Vi har fått en bra bild av vad som händer i kommunens verksamheter. Nu behöver vi utvidga för att också få veta vad som händer i företagen. En gemensam lägesbild och statistik gör att vi kan sätta in åtgärder.

Jobb och företagande