Nytt elevboende på SG/Södra Viken

Publicerad: 07 oktober 2022
Nytt internatboendet på SG/Södra Viken, kommunal mark för eventuella koloniträdgårdar i Betelparken och röjd strandpromenad i Lysvik. Det är några av besluten i kommunstyrelsen 6 oktober.

Nytt internatboende på SG/Södra Viken

Sätt i gång byggnationen av ett nytt internatboende på SG/Södra Viken. Kommunstyrelsen beslutar att investeringen ska genomföras.

– Vi ökade elevintaget ifjol och har stora svårigheter att kunna erbjuda boenden. Det finns utrymme i junibudgeten och vi prioriterar byggnationen inom befintlig investeringsram, säger Henrik Frykberger (M).

Han reagerar på ärendegången som hanterats på KSO-nivå med uppdrag till kommunchefen.

– Det här ärendet var nytt för kommunstyrelsen. Vårt fastighetsbolag har inte pengar att bygga för, men bygget av elevboendet måste starta nu om det ska stå färdigt till det nya läsåret. Eftersom upphandlingen går ut snart blev det också bråttom.

Centern yrkade återremiss till bildningsutskottet och allmänna utskottet.

– Konsekvensen av det hade blivit att boendet inte stått klart i tid och majoriteten i kommunstyrelsen ville sätta i gång byggnationen nu.

Röjer strandpromenad i Lysvik

Kommunstyrelsen säger ja till medborgarförslaget om att röja stigen mellan Mormors Glasscafé och Frykens Pärla i Lysvik samt ställa ut bänkar längs strandpromenaden. Bänkarna ryms inom nästa års budget och röjningen inom ordinarie driftsbudget.

Kommunal mark för koloniträdgårdar

Kommunal mark upplåts i Betelparken för att göra det möjligt att anlägga koloniträdgårdar. Kommunstyrelsen säger alltså ja till motionen från Eva Hallström (Mp).

– Vi upplåter mark till exempelvis en förening som får stå för administrationen runt eventuella koloniträdgårdar, säger Henrik Frykberger (M).

Utbildning och barnomsorg
Kommun och politik
Grundskola