Vandringsleder i Sunne och Arvika kopplas ihop

Publicerad: 03 november 2022
Tio värmländska kommuner, däribland Sunne, har fått investeringsstöd av Tillväxtverket för att utveckla vandringsleder på landsbygden. Lederna i Sunne och Arvika kopplas ihop i ett ledsystem som förmerar upplevelsen för vandrare som vill gå flera dagar.
Dekorativ bild

Längre system

– När allt är klart får vi ett ledsystem som sträcker sig in i Norge med access till Finnskogsleden som startar i Morokulien och slutar i Trysil, säger Maria Nordmark, turismutvecklare i Sunne kommun.

Sunnes vandringsleder Gruvrundan, Tiskaretjärnsleden och Ängenleden på 4 mil kommer att ingå i ett ledsystem som blir ytterligare 10 mil.

– Det handlar för Sunnes del om att koppla samman våra leder med leder i Arvika. Det innebär att vi i Sunne nu ska göra en ny ledsträckning på cirka 2 km och på andra sidan gränsen tar Arvika över och bygger ihop oss med ett ledsystem som förmerar upplevelsen för vandrare som vill gå flera dagar.

Kvalitetssäkring

Projektet som ska kvalitetssäkra lederna är samordnat av Visit Värmland och genomförs i samverkan mellan tio värmländska kommuner; Arvika, Hagfors, Munkfors, Torsby, Kristinehamn, Storfors, Sunne, Säffle, Filipstad och Kil.

Investeringarna består av informations/entréskyltar, bänkar och bord, vindskydd, andra informationsskyltar samt spång och diverse gräv och markarbeten.

Trygga och attraktiva leder

Tillväxtverket beviljar totalt 46,5 miljoner kronor i investeringsstöd till 16 projekt i landet som ska utveckla mountainbike- och vandringsleder i landsbygder.

Syftet med stödet är att utifrån landsbygdens resurser skapa möjligheter för rekreation för allmänheten och förbättra möjligheterna till turism.

– Intresset för vandring och mountainbike är stort och växande, både bland inhemska och internationella besökare, samtidigt som infrastrukturen för dessa aktiviteter är förhållandevis svag i Sverige, säger Helena Nyberg Brehnfors enhetschef på Tillväxtverket.

De 16 projekten bedöms kunna bidra till att långsiktigt stärka besöksnäringen genom att utveckla reseanledningar och skapa helhetslösningar som gynnar vandrings- och mountainbiketurism.

– För att fler naturturismföretag ska vilja, kunna och våga utveckla aktiviteter behöver det finnas kvalitetssäkrade, trygga och attraktiva leder som möter besökares behov och förväntningar. En samordning kring leden behöver ske på ett strukturerat sätt med ett långsiktigt perspektiv.

Uppleva och göra