Förhindra spridning av mikroplaster från konstgräsplanen

Publicerad: 24 maj 2024
Det är viktigt att du som använder konstgräsplanen i Sunne hjälper till att minska spridningen av mikroplaster till naturen. Sunne kommun har dessutom tillverkat en "granulatfälla"!

Sunne kommun har satt upp informationsskyltar vid planen som talar om hur viktigt det är att du borstar av dig noggrant innan du lämnar planen.

Två av våra vaktmästare, Tommy Gardsten och Joakim Englökk, har dessutom tillverkat en "granulatfälla". Den ska hjälpa till att förhindra spridningen av gummigranulat som alltså helst ska ligga kvar i konstgräset. Det som hamnar i "fällan" återförs senare till konstgräsplanen.

– Tyvärr finns inga bra alternativ till gummigranulat i dagsläget. Så tack för att du hjälper till att minska spridningen, säger Henrik Rundqvist, fritidsutvecklare i Sunne kommun.

Informationsskyltarna vid konstgräsplanen i Sunne visar vikten av att inte sprida
gummigranulat i naturen.