Fina skolresultat 2023

Publicerad: 27 juni 2023
Eleverna vid SG/Södra vikens Fordons- och transportprogram visar fina resultat med 100 % gymnasieexamen för andra året i rad. På Fryxellska skolan har antalet behöriga elever till gymnasiet ökat markant, både till högskoleförberedande- och yrkesprogram.

Fryxellska skolan

Resultaten i form av behöriga elever till gymnasiet har ökat rejält på Fryxellska skolan. Närmare bestämt med 6,5 procentenheter vad gäller behörigheten till Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet och Samhällsvetenskapsprogrammet.

När det kommer till behörigheten till yrkesprogram är ökningen ännu större, 8 procentenheter jämfört med 2022. Ett resultat av hårt och medvetet arbete kring kvalitet och trivsel. Denna siffra är en av de viktigaste i vårt arbete med att bli Värmlands bästa skolkommun!

Gymnasiebehörighet % (källa Kolada)

Andel behöriga gymnasiet (högskoleförebyggande program, ek, hu, sa)

2023 - 80,5 %
2022 - 74,0 %
2021 - 81,4 %

Andel behöriga gymnasiet (yrkesprogram)

2023 - 82,8 %
2022 - 74,8 %
2021 - 82,9 %

SG/Södra viken

100 % av SG/Södra vikens elever på Fordons- och transportprogrammet når för andra året i rad en gymnasieexamen. Det i kombination med att de är anställningsbara efter sin utbildning och att de har blir anställda direkt efter gymnasiet är ett fint kvitto på att vi erbjuder en bra utbildning.

Andel med examen per program (%) (Siris)

Fordons- och transportprogrammet (FT)

  • 2023 - 100 %
  • 2022 - 100 %

Naturbruksprogrammet (NB)

  • 2023 - 100 %
  • 2022 - 89,3 %

SG/Broby 

På SG/Broby nådde 100 % av eleverna på NA och SA en gymnasieexamen som gör dem behöriga att läsa vidare på exempelvis högskola och universitet. På Industritekniska programmet var det enstaka elever som inte nådde en examen men har möjlighet att få det inom en snar framtid.

Andel med examen per program (%) (Siris)

Industritekniska programmet (IN)

  • 2023 - 82,2 %
  • 2022 - 92 %

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

  • 2023 - 100 %
  • 2022 - 100 %

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

  • 2023 - 100 %
  • 2022 - 100 %

*Resultatet för 2023 är kommunens egen statistik.  

Utbildning och barnomsorg