Livsbejakande workshop för unga i Sunne

Publicerad: 06 december 2022
Föreningen Livskämpar vill skapa mötesplatser där ungas röst är viktigast. I en workshop bidrar bland annat gymnasieungdomar i Sunne med sina insikter om hur vi kan öka den psykiska hälsan, minska människors lidande och risker för psykologiska olycksfall.
Dekorativ bild

Ungdomarnas svar är ett viktigt underlag till utvecklingen av gratisappen Lumeno, en digital och medmänsklig följeslagare i livet.

Suicid ökar i åldern 15–29 år

Syftet med Lumeno, som betyder ljus, är att öka kunskapen om psykisk hälsa, hantera livet, förhindra suicid och minska lidande. I appen kan människor få syn på sig själva med hjälp av frågor som ”vad lyfter dig, vad sänker dig, vad skapar lugn och vad funkar när du mår skit?”.

– Det är hög tid för verkstad i denna fråga och i workshopen lyssnar vi in vad ungdomar behöver av samhället. Psykisk ohälsa är vardag för många unga och antal suicid har ökat med en procent per år i åldern 15-29 år de senaste åren. Därför vill vi ha hjälp att sprida Lumenoappen. Den finns alltid där i den stund någon behöver stöd, säger Marie Niljung, en av initiativtagarna till appen som alltid är gratis och utan annonser.

Appen ställer viktiga frågor

På workshopen i Sunne, arrangerad av Föreningen livskämpar med stöd av Sunne kommun och Fryksdalens sparbank, jobbade ungdomarna med olika övningar och frågeställningar.

– Svaren kan vi på olika sätt förmedla in i appen, skapa nya funktioner. Vi behöver alla lära oss att hantera livet och lära känna oss själva. Appen ställer frågorna som kan hjälpa en att få syn på sina risksituationer, påminna om ens egna återhämtningsstrategier och kontaktvägar för hjälp. Den kan också bli en länk till en vårdkontakt.

Fortsatt utveckling

Appen är framtagen i samarbete med Filippa Gagnér Jenneteg och Susanne Tell, som överlevt suicidförsök och framlidne professor Jan Beskow. De har skrivit boken Handbok för livskämpar. Lumeno har arbetats fram utifrån deras erfarenheter och kunskaper, Marie Niljungs erfarenheter som efterlevande och i samverkan med innovationsbyrån StickyBeat.

– Lumeno står på en stabil grund av kunskap och ju fler som använder den desto bättre blir den. Eftersom vi vill se till att den fortsätter utvecklas kan användarna skicka feedback till oss direkt i appen.

Letar finansiering av gratisappen

Idag har Lumeno drygt 10 000 användare.

– Efter att vi var med i morgonsoffan i TV4 fick vi många nya användare. Vi vill sprida appen till så många som möjligt.

Ett suicid kostar cirka 20 miljoner kronor för samhället.

– Vi letar en långsiktig lösning för finansieringen av appen. Vi behöver hitta ett arbetssätt som är hållbart. Företag och organisationer som kan sponsra med en slant är välkomna att ta kontakt med mig. Ett sätt att stötta egen personal, säger Marie Niljung.