Lars Lerin får Mårbackapriset

Publicerad: 27 juli 2022
Lars Lerin får Mårbackapriset 2022 för hans förmåga att i ord och bild förmedla lågmälda människors berättelser, men också hans diskreta ledarskap för skapande ungdomar.

Motiveringen:
»Lars Lerin har, liksom Selma Lagerlöf, en alldeles särskild förmåga att skildra såväl livets mörka som ljusa sidor. Mänskliga tillkortakommanden blir förlåtna, och strålar av empati bryter igenom tunga tankar och mörka dimbankar. Naturens växtkraft och befolkade landskap belyses av kärlek och vardagens arbete.«

– Tack för den underbara motiveringen, jag känner mig så glad i hjärtat för priset. De äldre, människorna i skogen, fascinerade mig redan i tonåren. Deras upplevelser och berättelser har följt mig, ja, hela livet, och när jag fick barn började jag intressera mig också för de unga,  säger Lars Lerin.

Tidigt i sitt konstnärskap gav Lars Lerin röst och utrymme åt bortglömda människor i allt glesare skogsbygder, men senare också ungdomar och människor i samhällets marginaler, som genom Lars Lerins öppenhet, tålamod, humor och stimulans kunnat frigöra inneboende kreativitet, överskrida gränser och i eget skapande vunnit självkänsla. Denna process har manifesterats i SVT:s serie Lerins lärlingar.

– Mårbackapriset delas ut till personer som verkat i Selma Lagerlöfs anda inom vitt skilda områden såsom litteratur, konst, musik, politik och miljö, säger Karl Johan Adolfsson, ordförande för Mårbackastiftelsen.

Prissumman är 25 000 kronor och priset delas ut vartannat år.