Gymnasieelever i Sunne får kunskaper om skogsnäringen

Publicerad: 13 februari 2023
En utbildnings- och inspirationsdag på temat Skogens nya värden anordnas för cirka 100 elever som går gymnasieskolans årskurs 2 och 3 på SG/Broby och SG/Södra Viken i Sunne. Dagen arrangeras fredag 17 februari på Selma spa av den ideella organisationen Global Kunskap.

Skogens nya värden

– Syftet med dagen är att uppmärksamma eleverna på de spännande möjligheter som finns inom skogsnäringen, säger Stefan Degerlund, ordförande i Global Kunskap*.

Moderator för dagen är Sverker Olofsson. Föreläsare är bland andra landshövding Georg Andrén, Sandra Sundbäck, VD för Paper Province och Nils Hauri, direktör innovation/strategiska projekt, Rottneros bruk. Från Sunne kommun deltar kommunalrådet Henrik Frykberger (M), kommunchef Petra Svedberg, tf skolchef Anna Ullenius och rektor på SG/Södra Viken, Monica Olofson.

– Södra Vikens skogs- och transportelever får här möjlighet att vidga sina vyer och inspireras av vad skogens nya värden kan erbjuda dem i framtiden, säger Monica Olofson, rektor på SG/Södra Viken.

Rubriker i programmet:

  • ”Sunne kommun, skogen och framtiden”, Henrik Frykberger (M), kommunalråd Sunne kommun
  • ”Skogen är framtiden – var med och skapa nya tankar, innovationer och produkter”, Sandra Sundbäck, VD Paper Province
  •  ”Från tungt skogsbruk till High Tech”, Nils Hauri, direktör innovation, strategiska projekt Rottneros AB.
  •  ”Skogen och digitaliseringen”, Anton Norberg, verksamhetsutvecklare Moelven Skog AB.
  •  ”Sverige ställer om-nya innovationer på väg ut!” ”3D i skogen-hur hänger det ihop?”, Erik Kilgren, utvecklingsingenjör Circlab.
  • ”Utbildning och framtidens förpackningar”, Evelina Nilsson, verksamhetsansvarig Brobygrafiska
  • ”Hur gör man en ny chipspåse?”, Peter Edberg, projektledare Paper Province
  • ”Skogen, våra ungdomar och framtid i Värmland”, Georg Andrén, landshövding i Värmland.
  • ”Hur finansierar du ett nytt företag?”, Fryksdalens Sparbank
  • Hur går vi vidare?, Monica Olofson, rektor naturbruksgymnasiet Södra Viken samt Henrik Frykberger, kommunalråd Sunne kommun.

*Global kunskap

Global Kunskap är en ideell organisation, som har sitt säte i Torsby. Deras målsättning är att nå ut till en hel värld med kunskaper om de globala sambanden. Organisationen arbetar framför allt med film och bilder som metod för att nå så många som möjligt med kunskaper om den globala utvecklingen.

Tillsammans med Sebra Film AB har Global Kunskap producerat en rad filmer om skogen, bioekonomin, biogas, frågor kring matproduktion och självförsörjning samt en rad andra gröna frågor.
Global Kunskap har genom åren arrangerat seminarier, kurser och konferenser för forskare, politiker, företagsledare, opinionsbildare, organisationsledare kring aktuella frågor om miljö och klimat.

Utbildning och barnomsorg