Ändrade regler för husdjur som kommer med sina ägare från Ukraina

Publicerad: 15 augusti 2023
Jordbruksverket har gått ut med viktig information till dig som kommit som flykting från Ukraina tillsammans med ditt sällskapsdjur. Från och med 1 september gäller inte längre de undantagsregler som funnits för hundar, katter och illrar.

Länderna i EU har fått i uppdrag att återgå till de ordinarie reglerna för att ta in hundar, katter och illrar från Ukraina. Från och med den 1 september gäller därför inte längre undantagsregler för hundar, katter och illrar som kommer till Sverige med sina ägare som flytt från Ukraina. Det innebär att djur som inte uppfyller kraven för att få komma in avvisas vid den svenska gränsen eller i värsta fall kan avlivas.

Djur som redan vistas i Sverige ska tas till veterinär

För att din hund, katt eller iller som redan vistas i Sverige ska omfattas av undantagsreglerna behöver du ta den till en veterinär senast den 31 augusti. Det behöver du dock inte göra om du redan har besökt en veterinär med ditt djur eller om du har fått ett skriftligt beslut från Jordbruksverket där det står vad du behöver göra.

De ordinarie införselreglerna för hundar, katter och illrar från Ukraina är;

  • Djuret måste vara ID-märkt
  • Djuret måste vara vaccinerad mot rabies, vid tidigast 12 veckors ålder och vaccinationen måste vara gällande
  • Väntetid 21 dagar efter rabiesvaccination
  • Titertest/antikroppstest, taget tidigast 30 dagar efter senaste rabiesvaccination, resultatet måste visa att djuret har uppnått en antikroppstiter på minst 0,5 IU/ml
  • Väntetid 3 månader efter godkänt antikroppstest (titertest)
  • Hälsointyg (E9.207) utfärdat av officiell veterinär
  • Djurägareförsäkran (E9.204)
  • Intyget måste stämplas och signeras av tullen vid gräns till första EU-land

Information på ukrainska/Інформація українською мовою:

Країнам ЄС доручено повернутися до звичайних правил ввезення собак, котів і тхорів з України.
З 1 вересня виняткові правила більше не поширюються на собак, котів і тхорів, які прибувають до Швеції разом із власниками, які втекли з України. Це означає, що тварини, які не відповідають вимогам для пропуску, не допускаються на шведському кордоні або, в гіршому випадку, можуть бути піддані евтаназії.
Щоб ваша собака, кішка чи тхір, які вже перебувають у Швеції, потрапили під дію виняткових правил, вам потрібно відвезти їх до ветеринара не пізніше 31 серпня. Однак ви не повинні цього робити, якщо ви вже відвідували ветеринара зі своєю твариною або якщо ви отримали письмове рішення від Управління сільського господарства Швеції, в якому зазначено, що вам потрібно зробити.