Detaljplanearbetet för Climate Arena startar

Publicerad: 12 december 2023
Fordonstestanläggningen Climate Arena (CA) har ansökt om och fått beslut om planbesked från allmänna utskottet i Sunne kommun. Beslutet som togs 7 december innebär att kommunen nu inleder detaljplaneringen av området samt gör en miljökonsekvensbeskrivning. Fastigheten är belägen i Gettjärn, cirka 10 km från Sunne tätort.
Anders Olsson, Per Branzén, Henrik Frykberger och Petra Svedberg.

Anders Olsson, utvecklingsledare, Per Branzén, samhällsbyggnadschef, Henrik Frykberger (M), kommunstyrelsens ordförande och Petra Svedberg, kommunchef, gläder sig över positiva besked.

Detaljplanearbetet för Climate Arena kan starta och ICA Fastigheter planerar för en ny butik på före detta Stora torget i Sunne.

I maj 2025 beräknas detaljplanen vara klar att tas upp för beslut i kommunfullmäktige. Anläggningen ska tillgodose bilindustrins testbehov i främst vintermiljö. Planerad byggstart är i slutet av 2025.

Internationell dragningskraft

2011 presenterades de första planerna på en testanläggning för fordon inom fastigheten Södra Viken 1:8. i Sunne. En förstudie har pågått under ett antal år för att undersöka marknad och finansiering. Företaget Climate Arena Sweden AB är redo att påbörja arbetet med en detaljplan.

– Nu tar CA ett stort kliv framåt för att realisera en stor och innovativ etablering för Sverige med internationell dragningskraft för bilindustrin. Det lokala samarbetet och engagemanget från Gettjärnsborna under lång tid möjliggör den här etableringen i Värmland, säger Per Branzén, samhällsbyggnadschef i Sunne.

Gemensamma krafter

Många bidrar till att lotsa projektet framåt.

– Jag vill lyfta fram Ola Persson (C) som agerade snabbt när CA knackade på Sunne kommuns dörr. Modet och den framsynthet han visade då har vi, med gemensamma krafter och långsiktigt perspektiv, kunnat bygga vidare på. Det här är en stafettpinne som tidigare kommunalråd burit och som jag gärna skulle vilja ta i mål under den tiden jag har förmånen att vara kommunstyrelsens ordförande i Sunne, säger Henrik Frykberger (M).

Gettjärnsbon Nils Larsson ser fram emot en utveckling som gagnar hela regionen med fler arbetstillfällen.

– Vi närboende är försiktigt positiva. Torsten Nilsson, styrelseledamot i CA, är mån om att vi ska vara med i projektet. Under hösten har representanter från byalaget, fiberföreningen, jaktlaget och fiskeföreningen haft möte med Torsten Nilsson och kommunen där vi kunde föra fram våra synpunkter. Nu inväntar vi mer konkret information efter det här positiva beskedet, säger Nils Larsson.

En etablering av det här slaget innebär stora möjligheter.

– Det betyder fler arbetstillfällen och investeringar i Sunne och Värmland, vilket är fantastiskt. Det ger också en enorm framtidstro och glädje i att se att det ihärdiga och engagerade arbete som lagts ner ger resultat, säger kommunchef Petra Svedberg.

Jobb och företagande