Fler får testa kyld matlåda i Sunne kommun

Publicerad: 07 mars 2023
Efter en längre testperiod med bra respons i Gräsmark och Lysvik ska fler kunder i Sunne kommun få prova kyld matlåda. – Det innebär många fördelar och det är viktigt för oss att leverera mat med hög kvalitet hela vägen till tallriken. Med kyld matlåda behåller och säkerställer vi matens näringsvärde, säger Evalena Nilsson, kostchef i Sunne kommun.

Sunne kommun använder råvaror med kvalitet och tillagningen är noga kontrollerad.

Hög matsäkerhet

– När maten är klar kyls den snabbt ner i en syrefattig förpackning. Den obrutna kyltransportkedjan ser till att näringsvärdet bibehålls. Vi kan hålla en hög matsäkerhet och det känns tryggt. Vi är glada över att fler kunder från 1 april får prova fördelarna med det här systemet, säger Evalena Nilsson.

Flera vinster

Andra vinster som följer med är mer tid till omvårdnad och färre transporter.

– Omvårdnadspersonalen kan lägga sin arbetstid på omvårdnad i stället för bilkörning. Det betyder också förbättrad miljö som gör att vi bidrar till de globala målen i Agenda 2030.

Ökad valfrihet

Kyld matlåda innebär att kunderna nu får tillgång till en större meny av maträtter.

– Vi kan öka valfriheten, vilket är roligt. Vi lagar maten i Allégårdens kök i Sunne och den levereras tre gånger i veckan; måndag, onsdag och fredag. Det ger kunderna en mer flexibel vardag eftersom de själva får möjlighet att bestämma vilken tid de vill äta. De behöver inte rätta sig efter oss.

Fler får testa

Kunder som behöver hjälp kring måltiden, till exempel att värma maten, kan vid behov få det via kommunens biståndshandläggare.

Sedan 2016 har Sunne kommun haft två system med både varm och kyld matlåda.

– Eftersom vi sett så många fördelar med kylda matlådor vill vi låta ännu fler kunder få chansen att pröva. Så får vi ser hur det faller ut. Vi har haft dialog med våra kunder i till exempel Västra Ämtervik och har fått positivt gensvar från dem.

Kommun och politik