Translate, översättning

On this page you will find information how to translate sunne.se into other languages. På den här sidan hittar du information om hur du översätter informationen på sunne.se till andra språk.

You can translate the information on sunne.se in different ways. Here are some examples. Du kan översätta informationen på flera sätt. Här är ett par exempel.

Translate in your browser

In the most common browsers, including Google Chrome, Safari and Microsoft Edge, you can select the language in your browser settings.

Right-click on the web page you want to translate and select "translate" into the language you want to read in.

To change to a different language than the one you have set on your browser, you need to go in and change the language in the settings.

Note that it may look different in different browsers.

With Google translate

You can use the Google translate service:

  • Go to translate.google.com. Select website and enter desired url/web address.
    The website is then translated into the desired language.

You can also call the municipality on 0565-160 10 for help.

Översätt i din webbläsare

I de vanligaste webbläsarna, bland annat Google Chrome, Safari och Microsoft Edge, kan du välja språk i webbläsarens inställningar. 

Högerklicka på webbsidan du vill översätta och välj ”översätt” till det språk du vill läsa på.

För att ändra till ett annat språk än det som du har inställt på din webbläsare, behöver du gå in och ändra språk i inställningarna.

Observera att det kan se olika ut i olika webbläsare.

Med Google translate

Du kan använda tjänsten Google translate:

  • Gå till translate.google.com. Välj webbplats och skriv in önskad url/webbadress. 
    Då översätts webbplatsen till önskat språk.

Du kan också ringa till kommunens kommunikationsavdelning 0565-160 10 för att få hjälp.