Translate, översättning

On this page you will find information how to translate sunne.se into other languages. På den här sidan hittar du information om hur du översätter informationen på sunne.se till andra språk.

You can translate the information on sunne.se in different ways. Here are some examples. Du kan översätta informationen på flera sätt. Här är ett par exempel.

Translate in your browser

In the most common browsers, including Google Chrome, Safari and Microsoft Edge, you can select the language in your browser settings.

Right-click on the web page you want to translate and select "translate" into the language you want to read in.

Note that it may look different in different browsers.

With Google translate

If you know what text you want to translate, you can use the Google translate service:

  • Copy the text from the webpage you want to translate.
  • Go to translate.google.com and paste the text.

You can also call the municipality on 0565-160 10 for help.

Översätt i din webbläsare

I de vanligaste webbläsarna, bland annat Google Chrome, Safari och Microsoft Edge, kan du välja språk i webbläsarens inställningar.

Högerklicka på webbsidan du vill översätta och välj ”översätt” till det språk du vill läsa på.

Observera att det kan se olika ut i olika webbläsare.

Med Google translate

Om du vet vilken text du vill översätta kan du använda tjänsten Google translate:

  • Kopiera texten från webbsidan du vill översätta.
  • Gå till translate.google.comLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och klistra in texten.

Du kan också ringa till kommunens kommunikationsavdelning 0565-160 10 för att få hjälp.