Sunne klättrar i Svenskt Näringslivs ranking

Publicerad: 28 september 2022
Företagen i Sunne blir allt nöjdare med det lokala företagsklimatet. Sunne kommun hamnar på plats 57 i Svenskt Näringslivs årliga ranking av landets kommuner. Det betyder en klättring på 53 platser jämfört med 2021.

Sedan 2001 har Svenskt Näringsliv undersökt det lokala företagsklimatet. På 12 av 15 frågor i årets enkätresultat får Sunne oförändrat eller bättre betyg av företagen. Det sammanfattande omdömet som beskriver hur det är att driva företag i kommunen får betyget 3,8. Sverigesnittet är 3,4 på en 6-gradig skala.

Mobilnät och bredband, trygghet och allmänhetens attityder får högst betyg. Både tjänstemännens och politikernas attityder har vänt uppåt liksom kommunens service, bemötande och dialog, enligt företagen.

– Vi har dialog och lyssnar på företagens behov. Vi jobbar långsiktigt och målinriktat på att förenkla. Det här är ett lagarbete tillsammans med företagen och det är roligt att se att det ger resultat, säger Per Branzén, samhällsbyggnadschef i Sunne kommun.

Företagen ger sämst betyg till kommunens upphandling – även om kurvan pekar åt rätt håll igen efter att olika åtgärder satts in, exempelvis en anbudsskola. Vägnät, tåg- och flygförbindelser samt  tillgången till relevant kompetens får också lågt betyg. Skolans kontakt med det lokala näringslivet är visserligen bättre än Sverigesnittet, men här finns mer att göra.

– Det är mycket positivt att vi är på väg åt rätt håll eftersom vi vill bli ännu bättre. Vi fortsätter hålla fokus på de olika delar som företagen pekat ut som förbättringsområden, säger Petra Svedberg, kommunchef i Sunne.

Se detaljerad information om Svenskt Näringslivs ranking.

Jobb och företagande