Bemanningsenhet byggs upp för en hållbar arbetsmiljö

Publicerad: 24 februari 2023
Sunne kommun bygger upp en bemanningsenhet för att avlasta chefer, planerare och personal inom socialtjänsten. Att hitta vikarier med kort varsel har varit ett stort stressmoment som tagit mycket tid från verksamheten.
Bemanningsenheten består hittills av från vänster Marie Örnborg, Jenny Fryk och Anette Jonsson. En enhetschef är under rekrytering.

Chefer och de som arbetar kring dem i socialtjänsten har till stor del varit upptagna av bemanning och rekrytering de senaste åren.

– I den nya bemanningsenheten jobbar två vikarieanskaffare och en rekryterare. Vi söker dessutom en enhetschef som kan driva arbetet framåt och som blir chef för timvikarierna, säger Malin Lindén Ohlsson, socialchef i Sunne kommun.

Bemanningsenheten ska i framtiden ansvara för all rekrytering av baspersonal inom funktionsstöd och äldreomsorg och arbetar med avancerad resursplanering.

Från reaktivt till proaktivt

Övertiden inom äldreomsorgen har ökat markant de senaste åren. Det saknas helt enkelt folk att få tag i och sjukfrånvaron är högre sedan pandemin, eftersom tröskeln för att stanna hemma blivit lägre.

– I vår personalförsörjnings-arbetsgrupp har vi konstaterat att det behövs stöd i arbetet med att skaffa vikarier för att vi ska få en hållbar arbetsmiljö. Vi har också en plan på att så småningom införa pooltjänster med fastanställda för att öka flexibiliteten.

Nu ska rutiner på plats för att få bukt med övertidstimmarna.

– Vi ska nyttja resurserna på bästa sätt. Vi är i en omställningstid och med hjälp av välfärdsteknik och smartare arbetssätt är vi på väg mot en bra utveckling.

Nya lösningar krävs

Malin Lindén Ohlsson uppmuntrar kreativa lösningar och vill ha ett modernt tankesätt kring planerings- och bemanningsfrågor. Chef och medarbetare ska tillsammans säkerställa hög kvalitet och skapa goda förutsättningar för hela organisationen.

– Det gäller att tänka lite annorlunda och mer proaktivt, det känns inspirerande att hitta lösningar tillsammans. Nu gör vi till exempel filmer om våra medarbetare för att lyfta fram deras personliga berättelser om hur det är att jobba hos oss. Vi vill visa hur meningsfullt det är för att få fler att vilja jobba här, säger Malin Lindén Ohlsson.

Syftet med bemanningsenheten

  • förse verksamheterna med korttidsvikarier inom äldreomsorg och funktionsstöd på ett mer effektivt sätt.
  • skapa en kvalitativ bemanningsprocess och ett bra samarbete med enhetschefer och kringpersonal.
  • skapa en hållbar socialtjänst där kunderna får en jämnare kvalitet och alla som jobbar i socialtjänsten får en bättre arbetsmiljö

 

Stöd och omsorg