Företagsvecka för näringslivet och framtidsdagar för klass 9 i Sunne

Publicerad: 04 oktober 2023
Företagsveckan i Sunne pågår 9-11 oktober. Samtidigt arrangeras Framtidsdagarna för 9:orna på Fryxellska skolan.

– Företagen kommer i direktkontakt med kommunledningen och kan berätta om det som är viktigt ur deras synvinkel, säger Åsa Rolandsdotter Gertling, näringslivsutvecklare i Sunne kommun.

Professor Henrik Eriksson föreläser för näringsliv och ledare kring vad som kännetecknar framgångsrika verksamheter. Han har forskat i ämnet i 20 år. Platsen är Frykensalen på Sunne Bibliotek, onsdag 11 oktober kl 15.00. Efter föreläsningen arrangerar Företagarna Sunne en After work på Saffran & Vitlök.

Framtidsdagarna

Framtidsdagarna för klasserna i 9:an på Fryxellska skolan är ett samarbete mellan
Ung Företagsamhet, Handelskammaren, Fryksdalens sparbank samt SG/Broby, SG/Södra Viken och näringslivsenheten på Sunne kommun. Arrangemanget pågår tisdag och onsdag, 10-11 oktober.

– Vi håller olika lektioner med eleverna. De ska göra sina gymnasieval i januari. Vi vill inspirera dem och visa hur viktigt det är att gå gymnasiet och börja staka sin väg, säger Marielle Magnusson, företagsutvecklare på Sunne kommun.

Eleverna får möjlighet att göra Handelskammarens test som ger en fingervisning om vilken inriktning som är rätt utifrån den enskildes intressen och önskningar.

– Genom att svara på frågor får eleverna hjälp att se vad de skulle passa att studera till och jobba med. Fryksdalens sparbank pratar ekonomi med ungdomarna, en viktig aspekt när de närmar sig vuxenlivet och ska stå på egna ben.

På tisdagseftermiddagen får eleverna inblick i hur det är att driva en teater när de går en rundvandring på Västanå musik & teater. Det ger förståelse för att det kan krävas många personer för att hålla igång en verksamhet.

En inspirationsföreläsning med Johanna Brink hålls i Frykensalen, onsdag kl 13-14.30. Hon drev det framgångsrika UF-företag Quality Coffee där hon sålde kaffe-paket från Löfbergs.

– Vi utlovar två intensiva två dagar för 9:orna. Vi hoppas att innehållet ska göra deras gymnasieval lättare. Under våren ska vi även ha kontakt med 7:orna och 8:orna så att de börjar tänka på vad de ska göra längre fram.

Jobb och företagande
Grundskola