Västra och Östra Ämterviksbor i forskningsprojekt om paketboxar

Publicerad: 05 januari 2024
En mer klimatneutral e-handel på landsbygden är fokus för ett forskningsprojekt vid Karlstads universitet där Sunne kommun deltar. Medborgare i Västra och Östra Ämtervik tillfrågas nu om vad tycker om de paketboxar som installerats de senaste åren.

Poja Shams, forskare och lektor i företagsekonomi
vid Karlstads universitet.

– Studien är i full gång och vi kör runt i bygden och samlar data. Vi hoppas att många vill vara med och svara på våra frågor, säger projektledaren Poja Shams, forskare och lektor i företagsekonomi vid Karlstads universitet.

Forskningsprojektet ”Climate Neutral Rural Logistics” fokuserar på e-handeln, landsbygdens e-konsumenter och att skapa hållbara transporter på landsbygden.
Med 2,4 miljoner kronor från Vinnova pågår projektet till februari 2025.

Forskningen genomförs av Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet i samverkan med Lunds universitet, Helsingborgs stad, Sunne kommun, iBoxen och PostNord.

Jämför med studie innan paketboxarna fanns

I en tidigare studie vid CTF från 2019, innan det fanns paketboxar, undersökte Poja Shams uppfattningen om leveranser av varor vid online-köp med hjälp av deltagare från Västra och Östra Ämtervik.

– I den här uppföljande studien ska vi utreda hur deras uppfattning är idag då de har fått tillgång till fler lösningar och hur det förändrat deras konsumtionsmönster och upplevelser.

Möjligheter och utmaningar

Projektet granskar förväntningar och behov för att skapa en tydligare bild av hur Västra och Östra Ämterviksborna som e-konsumenter upplever olika leveranstjänster.

– Den växande e-handeln innebär stora möjligheter, men också stora utmaningar, inte minst kopplat till klimatet. För att uppnå de globala målen behöver hållbara transport- och logistiklösningar utvecklas. Förhoppningen är att forskningen ska bidra till detta.

Sunne kommun är en kunskapspart i projektet som ska vara med och diskutera viktiga landsbygdsfrågor i intervjuer och workshops.

– CTF är ett världsledande forskningscenter på nära håll. Extra inspirerande att forskningen belyser konsumentupplevelser på landsbygden i Sunne, säger Per Branzén, samhällsbyggnadschef i Sunne kommun.

E-handeln är en komplex samhällsutmaning. För att transformera e-handeln till ett hållbart system krävs en genomgripande systemförändring där innovation och kunskapsutveckling är avgörande.

– Därför ska vi även titta på hur befintliga och nya affärsmodeller och policyer kan stödja klimatneutraliteten samt vilka krav svenska aktörer har på landsbygden för att nå klimatneutralitet, säger Poja Shams.

Frågor som adresseras i forskningsprojektet

  • koldioxidutsläpp i samband med e-handelsleveranser
  • ojämlikhet när det gäller servicetillgängligheten på den svenska landsbygden
  • begränsad samverkan mellan olika nyckelaktörer.

Målet

  • utveckla ny kunskap och nya verktyg som minskar koldioxidutsläppen från gods och kollektivtrafik i samband med e-handelsleveranser
  • öka servicetillgängligheten
  • skapa effektivitet hos logistiktjänsteleverantörer på den svenska landsbygden
  • sprida kunskap till olika aktörer inom branschen, politiker, beslutsfattare och enskilda konsumenter.
Kommun och politik
Aktuellt