Ny e-tjänst förenklar kontakt med näringslivet

Publicerad: 05 oktober 2023
Sunne kommun vill bli bättre på att motsvara företagarnas förväntningar. Flera åtgärder införs för att få fram företagens behov och utveckla näringslivsarbetet. I en ny e-tjänst kan företagare boka möte med Sunne kommun om det som skaver och irriterar.

– Vi vill att näringslivet i Sunne ska uppleva att det är enkelt att driva företag här. I e-tjänsten kan företagarna berätta vilket område de vill prata om så att vi på kommunen kan komma med rätt kompetens till mötet, säger samhällsbyggnadschef Per Branzén.

Ytterligare några åtgärder är nyligen införda:

  • Regelbundna möten mellan kommunen och näringslivet på Mötesplats näringsliv, sista tisdagen i månaden.
  • Servicegaranti på bygglov, start 1 oktober.

– Under året har vi haft täta kontakter med företagare genom näringslivsråd, företagsbesök och olika aktiviteter och har uppfattat att vi jobbar med rätt saker. Vi fortsätter ta fram åtgärder som förenklar för företagen.

Befolkningen i Sunne ökar, nyetableringar är på gång, handeln går bra och över de fem senaste åren har Sunne den tredje största procentuella ökningen på bostadspriser bland Sveriges kommuner.

– Det är positiva signaler och det finns en fantastisk framåtanda i Sunne. Vi har alla förutsättningar att återskapa ett bra näringslivsklimat. Vi vill jobba tillsammans med företagen och synliggöra den framtidstro som finns här. Vi ser fram emot att träffa fler företagare, säger kommunchef Petra Svedberg.

Jobb och företagande